Vlada BPK-a utvrdila Prijedlog finansijskog plana ZZO BPK-a za 2023.
(Izvor: Fena)

Vlada BPK-a utvrdila Prijedlog finansijskog plana ZZO BPK-a za 2023.

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj trećoj vanrednoj sjednici utvrdila je Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za 2023. godinu koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Finansijskim planom prihodi i rashodi Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2023. godinu utvrđeni su u iznosu od 22.864.383,00 KM što je za četiri posto više od izmjena i dopuna Plana za 2022. godinu.

Njegovom realizacijom trebali bi se ostvariti prioritetni ili strateški ciljevi Zavoda, tj. poboljšanje zdravlja stanovništva i zadovoljstva korisnika usluga kroz univerzalnu, efikasnu, kontinuiranu, dostupnu, kvalitetnu i isplativu primarnu zdravstvenu zaštitu orijentiranu ka porodici i zajednici i baziranu ka promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Zavod će, kako ističe resorni ministar Senad Čeljo, i u ovoj godini obezbjeđivati nedostajuća sredstva za podršku rada Hemodijaliznog centra, odnosno finansirati angažman njegovog kadra, kao i specijalizaciju ljekara i angažman spoljnih saradnika, nedostajućeg ljekarskog kadra u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Planirana su, između ostalog, sredstva za Esencijalnu listu lijekova i naknada za izdate lijekove, kao i za unapređenje postojećeg i uvođenje novog informacionog sistema u zdravstvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde utvrdila je također i Skupštini na usvajanje proslijedila Prijedlog odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023. godinu, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK-a Goražde.

federalna.ba/Fena

BPK Goražde
Goražde BPK Goražde Dan narcisa Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja “Biser”
0 25.03.2023 13:46
Dan nezavisnosti BiH BPK Goražde
0 01.03.2023 14:56