Prilog Indire Šehić

Velika potreba za radnom snagom, pristupiti rješavanju problema radnih migracija

Konferencija je prilika da se analiziraju razlozi koji dovode do negativnog trenda u pogledu očuvanja ljudskih resursa u BiH, ali i da se sagledaju promjene koje je neophodno učiniti kako bi se migranti na pravi način integrirali u bosanskohercegovačko društvo i iskoristio njihov puni potencijal, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. On je potcrtao važnost zadržavanja mladih u zemlji, kazavši da to pitanje nadilazi svaku politiku:

„Ono što trenutno, također, intenzivno radimo jeste strategija demografskog razvoja i oporavka FBiH i zadatak radne grupe, koja je već počela sa radom da, u narednih 6 mjeseci, ta strategija bude gotova. Također, važno je napomenuti da intenzivno radimo na garanciji za mlade i da smo pristupili globalnoj platformi ekonomske brige koja ima za cilj osnaživanje posebno žena na tržištu rada.“

U tom kontekstu najavio je Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, podsjećajući da je Federalna vlada, na protekloj sjednici, usvojila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH do 2030. godine.

„Stav Ministarstva rada i socijalne politike FBiH jeste da ne smijemo zapošljavati ljude izvana, ako imamo domaći potencijal kojem treba posvetiti dužnu pažnju i omogućiti bolje prilike“, kazao je Delić.

Ključni nalazi te studije pokazuju da je čak 67 posto poslodavaca u BiH zainteresovano za zapošljavanje radnika migranata, kao i da 65 posto njih treba podršku nadležnih tijela za njihovo zapošljavanje.

Održavanje konferencije, pozdravila je i šefica Misije IOM-a za BiH i regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan Laura Lungaroti (Laura Lungarotti), ocijenivši kako je to prilika da se sagledaju različiti aspekti radnih migracija. Ona smatra da je neophodno istražiti ovu dimenziju, odnosno sagledati socio-ekonomsku ulogu migranata kada se radi o društvu i privredi BiH. Laura Lungaroti:

„U mjesecima i sedmicama koje su prethodile ovom događaju, mi smo, ustvari, proveli nekolicinu konsultacija. Naravno, sa članovima akademskih krugova, ali i sa poslodavcima u BiH kako bi sagledali koje su to neophodne promjene koje se moraju izvršiti ako bi na pravovremen i učinkovit način željeli riješiti ovaj problem.“

Lungaroti, istovremeno, ističe da postoji velika potreba za radnom snagom u BiH, posebno u turizmu i IT sektoru, te građevinarstvu i oblasti zdravstva, potcrtavajući da je, u tom pogledu, potrebno naći odgovarajuća sistemska rješenja.

Poručila je da je IOM posvećen tim pitanjima, te da će ta problematika biti u fokusu u narednom periodu, a kako bi se omogućilo kreiranje odgovarajućih politika i intervencija, uključujući neophodne mjere i aktivnosti u BiH.  

Kako je medijima prezentirano, na inicijativu IOM-a, kreirana je studija koja se odnosi na stavove poslodavaca o integraciji migranata na tržište rada u BiH, a radi se o istraživanju kojim je obuhvaćeno 60 kompanija iz BiH.

Ključni nalazi te studije pokazuju da je čak 67 posto poslodavaca u BiH zainteresovano za zapošljavanje radnika migranata, kao i da 65 posto njih treba podršku nadležnih tijela za njihovo zapošljavanje.