Utvrđen koeficijent za obračun egzistencijalne naknade demobilisanim borcima u BPK-u
(Izvor: Fena)

Utvrđen koeficijent za obračun egzistencijalne naknade demobilisanim borcima u BPK-u

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila je koeficijent jedan (1) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine. 

Za ostvarivanje ovog prava, do kraja budžetske godine potrebno je obezbijediti sredstva u visini od 828.000,00 KM, odnosno 69.000,00 KM na mjesečnom nivou za oko 305 korisnika, pod uslovom da jedan mjesec učešća u Oružanim snagama ARBiH iznosi 5 KM, kako je to utvrđeno ovom odlukom, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

Vlada je razmatrala i Odluku kantonalnog Ministarstva za privredu o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih i starih zanata za obrtnike koji obavljaju djelatnost kao osnovno zanimanje, s ciljem očuvanja i podsticanja interesa za njihovo obavljanje, koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog ovog ministarstva, utvrđena je visina boravišne takse na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023. godinu, obveznici i načini njene uplate. Prema ovoj odluci, visina boravišne takse je 1,50 KM po jednom ostvarenom noćenju, dok je njen godišnji, paušalni iznos po jednom krevetu (ležaju) 25,00 KM.

Vlada je razmatrala i usvojila svoj Program rada za 2023. godinu i uputila ga kantonalnoj skupštini u dalju proceduru. Program sadrži najznačajnije zadatke koje će Vlada izvršiti, a to su programi/mjere i aktivnosti koje će u ovoj godini uraditi kantonalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade. Godišnji planovi rada za ovu godinu rađeni su, kako je istaknuto, na osnovu Strategije razvoja BPK Goražde 2021-2027. godine i važećih sektorskih strategija.

Primljena je k znanju i Informacija Ministarstva za finansije o ostvarenim prihodima u januaru ove godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK usvojila je programe utroške sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, sa ekonomskih kodova – Ostali tekući transferi -  informisanje i Tekući transfer za sport u visini od 700.000 i 500.000 KM.

Usvojeni su i programi utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskih kodova - "Tekući transferi pojedincima“ utvrđenih budžetom BPK-a Goražde za 2023. godinu u iznosu od 1.200.000 KM i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 376.000 KM. Osnovni cilj ovih programa je unapređenje statusa pripadnika boračkih populacija i podrška radu boračkih udruženja kroz efikasnu implementaciju Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK-u Goražde.

Takođe, usvojeni su programi utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskih kodova: Tekući transferi pojedincima, u iznosu od 24.000 KM te Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Muftijstvo i Merhamet u iznosima od 20.000 i 25.000 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu "Lamela L“ u Goraždu, za potrebe rješavanja stambenog pitanja stambeno-nezbrinutih osoba pod povoljnijim uslovima od tržišnih i to: opšte i posebne uslove, kriterije za određivanje broja bodova, način javnog oglašavanja za prodaju, način podnošenja zahtjeva za kupovinu, rješavanje po zahtjevima za prodaju kao i druga pitanja vezana za prodaju predmetnih stanova.

federalna.ba/Fena

BPK