Usvojen pakt o migraciji i azilu EU
(Izvor: Arhiv)

Usvojen pakt o migraciji i azilu EU

Vijeće EU usvojilo je danas ključnu reformu evropskog sistema azila i migracije kojom se uspostavljaju pravila radi boljeg upravljanja prispjećima migranata, stvaranja efikasnijih i jedinstvenih procedura i obezbjeđenja pravdene podjele tereta između članica.

Usvojeno je ukupno deset zakonodavnih akata kojima se reformiše cjelokupan evropski okvir za upravljanje azilom i migracijama, saopštilo je Vijeće. Regulativom o skrinigu nacionalnim vlastima omogućava se da upućuju neregularne migrante i tražioce azila na spoljnim granicama na relevantnu proceduru.

Nova pravila o bazi podataka sistema Eurodac omogućiće prikupljanje tačnijih i kompletnijih podataka o različitim kategorijama migranata a regulativom o proceduri azila uobličuju se procedure i uvodi obavezna procedura na granici u slučajevima koji su dobro definisani.

Regulativom o upravljanju azilom i migracijom određuje se koja je članica odgovorna za provjeru prijave za međunarodnu zaštitu i prvi put se uvodi poštena podjela odgovornosti između članica.

Glavna novina reforme je obavezna granična procedura čiji je cilj brza procjena na spoljnim granicama EU da li je zahtjev za azil neosnovan ili nedopustiv. Ljudima u postupku azila na granicama nije dozvoljen ulaz na teritoriju EU, navodi Vijeće.

Novim pravilima precizira se koja je članica odgovorna za zahtjev za azil u slučajevima poput onog kada lice ima člana porodice u drugoj članici Unije ili kada zahtjev za azil nije predat u zemlji u koju je tražilac prvi put ušao u EU.

Navodi se i da u kriznim situacijama, poput masovnog prispjeća migranata, članice mogu da derogiraju određena pravila i traže veću solidarnost od ostalih članica. Derogiranje bi moglo da se odnosi npr. na rokove za registrovanje zahtjeva za azil ili trajanje granične procedure.

Ističe se da će se krizni mehanizam koristiti samo izuzetno i na period neophodan za rješavanje problema, kao i da će zahtijevati dozvolu Vijeća.

Članice EU, navelo je Vijeće, sada imaju dvije godine da primjene usvojene zakone a Evropska komisija će uskoro predstaviti zajednički plan implementacije kako bi im pomogla u tom procesu.

federalna.ba/Beta

EU migracije azil