videoprilog Dine Durmića (Federacija danas)

Usvojen Nacrt budžeta TK za 2023., slijedi javna rasprava

Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su na današnjoj sjednici Nacrt kantonalnog budžeta za 2023. godinu. Usvojen je i Nacrt zakona o izvršenju budžeta TK, a uslijedit će desetodnevna javna rasprava o budžetu.

Predviđenim Nacrtom budžeta za 2023. godinu planira su sredstva u iznosu 556 miliona KM. Za takav nacrt budžeta glasali su zastupnici SDA, DF-a, SD BiH, SBiH te dva samostalna zastupnika, dok je deset zastupnika bilo suzdržano prilikom glasanja.

U poređenju s budžetom iz 2022. godine u predloženom Nacrtu budžeta za 2023. godinu planirano je manje novčanih sredstava u iznosu oko 30 miliona KM. 

- Podsjetio bih da je riječ o nacrtu. Nacrt je početna verzija budžeta i u samoj javnoj raspravi doći će do značajnijih promjena budžetskih pozicija. Ono što možemo kazati je da je budžet sada 556 miliona KM i da je manji oko 30 miliona KM. Došlo je do smanjenja jer Vlada FBiH nije krenula u proceduru izrade svog budžeta i ne znamo da li će biti sredstava za niže nivoe vlasti. Ovo je oprezniji pristup planiranju, ali kroz javnu raspravi očekujem da će se neke stvari popraviti. Ova Vlada je sačuvala 19 miliona KM transfera koja je dobila u ovoj godini i to će nam olakšati rad u narednoj - kaže ministar finansija u Vladi TK Suad Mustajbašić. 

Intencija je da se očuva stabilnost budžeta jer su pretpostavke da nas očekuje teška 2023. godine, pogotovo posljednji kvartal.

Zastupnici koji su bili suzdržani prilikom glasanja ističu kako je budžet potrošački. 

- Generalno možemo reći da se radi o potrošačkom budžetu. To smo i u raspravi rekli. Nema značajan broj socijalnog izdvajanja kao u protekloj godini, umanjena su neka druga socijalna davanja. Kapitalni izdaci su duplo manji i o razvojnoj komponenti ne možemo govoriti. Riječ je, dakle, o klasičnom potrošačkom budžetu - kazao je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba SDP-a. 

Zastupnici u Skupštini TK su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za 2023. godinu, te Odluku o razrješenju ministra u Vladi Tuzlanskog kantona.

federalna.ba/Fena

Tuzlanski kanton budžet
cesta put Tuzlanski kanton TK Tuzla Lukavac Doboj
0 28.01.2023 23:18
Federacija BiH budžet Federalni budžet
0 27.01.2023 19:58
Fadil Novalić Federalni budžet budžet
0 27.01.2023 18:03
Predstavnički dom Zastupnički dom Parlament FBiH budžet proračun
0 26.01.2023 20:50
Predstavnički dom Parlament FBiH sjednica budžet
0 26.01.2023 11:39
Predstavnički dom Parlamenta FBiH budžet
0 26.01.2023 07:39