Amra Ličina

Uslovi integrisanja

U današnjem izdanju emisije Integracija BiH u EU govorimo o uslovima integrisanja naše zemlje u ovu veliku zajednicu, kao i problemima sa kojima se susreće na tom putu. Integriranje uEvropsku uniju za BiH znači zauzimanje odgovarajućeg mjesta u evropskoj porodici demokratskoh zemalja. Proces evropskih integracija zahtjeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, instintucionalnog okvira i pravnog sistema sa ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima.

EU integracije EU i BiH
EU EU integracije Evropska komisija
0 15.12.2023 21:19
Evropska komisija EU integracije
0 07.11.2023 20:52
poljoprivredni sektor reforma poljoprivrede EU i BiH
0 27.10.2023 13:38
Put ka EU Češka Republika EU integracije
0 06.08.2023 19:19
EU i BiH Put u EU kandidatski status Evropska komisija
0 14.12.2022 16:57