U Tuzli predstavljen strateški projekt „Žene na putu mira i sigurnosti u BiH“

U današnjem društvu žene su, nažalost, i dalje dikriminirane. Problem je to koji zahtijeva sistemsko rješnje. U Tuzli je predstavljen strateški projekt nazvan „Žene na putu mira i sigurnosti u BiH“, a provode ga Fond za izgradnju mira UN-a. Cilj je jačanje uloge žene u održavanju mira u procesima društvene povezanosti i unapređenje pružanja usluga ženama i onima koje su maginalizirane u BiH. Projekt će biti implementiran u sljedeće tri godine, a vrijednost je 5 miliona dolara. U realiziranje programa su uključeni Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetska ministarstva zdravstva, UN Women, Populacijski fond UN-a i drugi.

federalna.ba

žene projekt
Parlament Federacije BiH zajednička sjednica ravnopravnost žene
0 04.04.2024 08:13
UN Woman u BiH Ambasada Švicarske u BiH neplaćene žene
0 02.04.2024 12:48