U toku sjednica Skupštine KS, na dnevnom redu zaštita izvorišta 'Sarajevsko polje'
(Izvor: Fena)

U toku sjednica Skupštine KS, na dnevnom redu zaštita izvorišta 'Sarajevsko polje'

Skupština Kantona Sarajevo, čija je sjednica u toku, razmatrat će Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt "Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica“ i to u iznosu do 25.000.000 eura.   

Na sjednici se očekuje i izjašnjavanje o Nacrtu privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, a cilj je, pored ostalog, zaštita izvorišta jer su izuzetno ranjiva sa aspekta mogućeg zagađenja. 
 
Na dnevnom redu kantonalne skupštine je i Prijedlog zakona o komunalnoj policiji, a takav zakon bi kroz uvođenje direktnih mjera za sankcionisanje, kako je obrazloženo, uticao na ponašanje građana i pravnih osoba koje se smatra neadekvatnim. Prijedlog je da je na dvije hiljade stanovnika predviđen jedan komunalni policajac koji će obavljati komunalni-inspekcijski nadzor. 
  
Zastupnici će po skraćenom postupku razmatrati izmjene i dopune dva zakona: Zakona o šumama KS i Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.  
 
Na dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o turizmu, Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica, te Nacrt zakona o sportu.  
 
Zastupnici će donijeti i nekoliko odluka i to odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u KS, kao i o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda BiH od posebnog interesa za Kanton.

federalna.ba/Fena

Skupština KS
Skupština KS Vildana Bešlija Elvedin Okerić Adnan Šteta Almir Bečarević
0 23.03.2023 19:24
Skupština KS Kanton Sarajevo budžet proračun
0 08.02.2023 21:37