Irena Antić

"U sjećanju djetinjstvo i očev zagrljaj, u pogledu ljepota i tuga Podrinja"

Emina Sinanović imala je dvije godine kada je u proljeće 1992. sa porodicom protjerana iz Bratunca u Srebrenicu. Godine njenog odrastanja do jula 1995. isprepleli su igra i strah, odrastanje i dječije radoznalosti između gladi i smrti, snalažljivosti i borbe za preživljavanje. Iako je bila suviše mala Eminina sjećanja slažu mozaik djetinjstva u teškim ratnim uslovima. Obrise tih dana ponijela je kroz cijeli život sačuvala ih duboko u sebi.....

Srebrenica