videoprilog Mirele Čanović (Dnevnik 2)

Turistički forum u Tuzli

Turistički potencijali, njegove realne mogućnosti, te pravci razvoja turizma u TK-u teme su dvodnevnog Turističkog foruma, koji se održava u Tuzli. Jedan od ciljeva Foruma je i stvaranje jedinstvene platforme koja će okupiti predstavnike javnog i privatnog sektora, koji se bave ovom oblasti privrede.

Turistički potencijal TK-a je izuzetno veliki, no njegova iskorištenost još nije ni približno zadovoljavajuća, poručeno je sa Foruma.

„TK se sigurno nalazi na najljepšem dijelu bivše Jugoslavije. S druge strane, ima fantastičan narod. Treće - ima fantastične prirodna i antropogena bogatstva koja treba pokazati, a uz gradove treba razvijati uporedo i sela”, kazao je prof. dr. Drago Cvijanović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam iz Vrnjačke Banje.

Do sada najbolje rezultate u ovoj oblasti na području kantona bilježi Tuzla, koja je prije rata imala prefiks industrijski grad.

„Ulaganje u samo jedan veliki turistički projekt, projekt turističke infrastrukture, doprinijelo je tome da se u cijelosti promijeni cijeli imidž grada, ali i privredna struktura cijele Tuzle. U proteklih 20 godina samo Panonska jezera su zabilježila preko 5,5 miliona posjeta”, istaknula je Amra Jaganjac, direktorica Turističke zajednice Grada Tuzla.

Drugi veliki projekt koji je utjecao na turistički razvoj kantona, i još se razvija, jeste Međunarodni aerodrom Tuzla, za koji se očekuje da će tokom naredne godine primiti oko million putnika. Ipak, da bi kanton doživio značajniji razvoj i drugih turističkih potencijala, kantonalna vlast najavljuje novi sistemski pristup. Njegov dio je i nedavno na Vladi usvojeni Nacrt strategije razvoja turizma TK-a do 2027. godine, koji je predstavljen na Forumu.

“To je dokument u kojem su se izdvojila dva strateška cilja, a to je unapređenje poslovnog okruženja za razvoj turizma i podizanje konkurentnosti turističke djelatnosti u TK-u“, precizirala je Dželmina Huremović, pomoćnica kantonalnog ministra za trgovinu i turizam.

Premijer TK-a Irfan Halilagić (SDA) izjavio je kako žele da ne donose jednostrane odluke nego da u taj sistem odlučivanja uvrste sve one faktore koji treba, a i jesu zainteresovani za turizam na području TK-a.

S ciljem unapređenja turizma, nastao je i danas prezentirani projekt Visit TK, audio-vizuelna prezentacija kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnih bogatstava kantona, a uvode se i novi studijski programi iz oblasti turizma na Univerzitetu u Tuzli.

federalna.ba

turizam Tuzlanski kanton