videoprilog Lejle Džin (Federacija danas)

Trasa auto-puta Banjaluka - Prijedor povećana za kilometar i po

Eksproprijacija zemljišta trase auto-puta Banjaluka-Prijedor jedna je od glavnih tema sastanka koji je održan u Prijedoru a na kojem su učestvovali gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, Vojin Mitrović ministar komunikacija i prometa BIH kao i Srebrenka Golić ministrica za prostorno uređenje i ekologiju RS.

Kada je u pitanju Kozarac kao i protesti građana koji su održani u vezi sa planom parcelacije i izgradnje auto-puta, provedene su dvije rasprave u cilju pronalaska najboljih tehničkih rješenja čime se izbjeglo rušenje pojasnili su iz Ministarstva za prostorno uređenje i ekologiju RS.

Trasa auto-puta povećana je za kilometar i po u odnosu na prvobitno planiranu kako bi se izbjeglo rušenje objekata u Kozaracu.

''Trasa auto-puta obilazi naselje Kozarac. Samo se ruše četiri stambena objekta, 12 pomoćnih dok je 13 pomoćni objekat već srušen. U samom gradu Prijedoru 90 objekata. Pa, zar ćemo brojati objekte po nacionalnoj pripadnosti,'' kazala je Srebrenka Golić ministrica za prostorno uređenje i ekologiju Republike Srpske.
Ona ističe značaj ovog projekta linijske infrastrukture sa naglaskom da u svim projektima dolazi do rušenja odrđenog broja objekata.

Kada je u pitanju Kozarac, Golić navodi da je najviše problema bilo na toj loakciji, te da se izbjeglo,kako kaže, sve što se izbjeći može, a kako bi dionica auto-puta obilazila ovo naselje.

"Kada je u pitanju plan parcelacije, to nije toliko sužen prostor. On može ići do gabarita prostornog plana Republike Srpske, tako da manja odstupanja koja ne remete dužinu auto-puta mogu se tehnički, vjerovatno sa nosiocem izrade korigovati, ukoliko se skraćuje sama dionica, možda mali dio od nekoliko destina metara pomjeri na tom lokalitetu", kazala Golić.

Ona je najavila da će u naredni ponedjeljak biti održan sastanak sa nosiocima izrade u vezi sa tehničkim rješenjem.

"Vidjećemo to tehničko rješenje koje je neko minimalno jer je upućen zahtjev za vitalni nacionalni interes na plan parcelacije a biće i zajednička komisija," ističe Golić.

Ministarstvo komunikacija i prometa BIH u prethodnom periodu dobilo je određene dopise u vezi sa trasom auto-puta koja prolazi kroz Kozarac, putem kojih su mještani izrazili negodovanje i nezadovoljstvo, kazali su iz ovog ministarstva.

"U saradnji sa institucijama Vlade RS današnje rješenje praktično je prevazišlo sve te probleme. U ovom trenutku na području Kozarca imamo četiri objekta koja bi trebalo rušiti, imamo jedan ruševni objekat kao i 12 pomoćnih objekata koji su zanemarljivi u odnosu na ovakav strateški projekat koji će povezati Prijedor sa Banjalukom auto-putem Banjaluka-Gradiška ili dalje sa auto-putem "Deveti januar" sa Koridorom'' VC'' i auto-putem Banjaluka-Beograd. Ne vidim da to može biti neki problem," kazao je Vojin Mitrović ministar komunikacija i prometa BiH.

On ističe da postoji primjedba koja će biti razmotrena.

"Mislim da je to zaista izvodljivo na obostrano zadovoljstvo građana Prijedora i Kozarca i kompletne regije," rekao je Mitrović.Napominje da svim građanima čije zemljište i objekte bude obuhvatila eksproprijacija, biće adekvatno nadoknađena šteta, te da niko neće biti oštećen.Na sastanku se razgovarlo i o željezničkom saobraćaju, te povezivanju pruge Banjaluka - Prijedor kao i inicijativom u vezi sa povezivanjem željeznice sa Bihaćem, te rekonstrukcijom pruge Bihać-Split."Intencija transportne zajednice jeste razvijanje željezničkog saobraćaja. U tom pogledu, radićemo strateške projekte da povežemo ove pravce što će biti na dobrobit Prijedora i okolne regije," istakao je Mitrović.

federalna.ba/Lejla Džin

trasa auto put Banjaluka - Prijedor