TK: Raspodjela 4.688.000 maraka

TK: Raspodjela 4.688.000 maraka

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uvjete, kriterije i postupak za raspodjelu 4 milijuna i 688 tisuća maraka, za realizaciju programa Podrška razvoju kantona. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na kapitalne transfere privatnim poduzećima i poduzetnicima. Pored podrške gospodarstvenicima, neizostavna je i podrška mladima, a u okviru Javnog poziva za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.

federalna.ba

Vlada TK