Sud BiH donio prvostepenu presudu u predmetu Goran Milošević i drugi

Sud BiH donio prvostepenu presudu u predmetu Goran Milošević i drugi

Sud Bosne i Hercegovine danas je u predmetu Goran Milošević i drugi, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi oglašeni krivim.

Goran Milošević, Svetozar Kašiković i Vladislav Pravica oglašeni su krivim za udruživanje radi činjenja krivičnih djela - primanje poklona i drugih oblika koristi, krijumčarenje i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. 

Milorad Rogač i  Darko Đurica oglašeni su krivim za udruživanje radi činjenja krivičnih davanje poklona i drugih oblika koristi, krijumčarenje i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. 

Zoran Rogač za udruživanje radi činjenja krivičnih djela krijumčarenje i nedozvoljen promet akciznih proizvoda te Goran Svorcan i Aleksandar Milinić za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, krijumčarenje i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. 

Sud je optuženom Goranu Miloševiću utvrdio sljedeće kazne:  za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM; za krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH kaznu zatvora u trajanju od deset (10) mjeseci; za krivično djelo krijumčarenje iz člana 214. stav 1. KZBiH novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM; za krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 210.a stav 1. KZBiH kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) mjeseca.

Primjenom odredbi člana 53. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine Sud je optuženom Goranu Miloševiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i  jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 6.000,00 KM (šest hiljada konvertibilnih maraka). Na osnovu člana 56. KZBiH, optuženom Goranu Miloševiću se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.4.2021. do 5.5.2021. godine.

Sud je optuženom Svetozaru Kašikoviću utvrdio sljedeće kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH novčanu kaznu u iznosu od 4.000,00 KM; za krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH kaznu zatvora u trajanju od deset (10) mjeseci; za krivično djelo krijumčarenje iz člana 214. stav 1. KZBiH novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM; za krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 210.a stav 1. KZBiH kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca.

Primjenom odredbi člana 53. stav 2. tačka b) i e) Krivičnog zakona BiH i odredbi člana 58. i 59. Krivičnog zakona BiH Sud je optuženom Svetozaru Kašikoviću izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo krivično djelo i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM. Na osnovu člana 56. KZBiH, optuženom Svetozaru Kašikoviću se u utvrđenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.4.2021. do 5.5.2021. godine.

Sud je optuženom Vladislavu Pravici utvrdio kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM; za krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci; za krivično djelo krijumčarenje novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM;  za krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca.

Sud je optuženom Vladislavu Pravici, primjenom odredbi člana 53. stav 2. tačka b) i e) Krivičnog zakona BiH i odredbi člana 58. i 59. KZBiH, izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 4.000,00 KM.

Sud je optuženom Miloradu Rogaču utvrdio kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM; za krivično djelo davanje poklona i drugih oblika koristi kaznu zatvora u trajanju od deset  mjeseci; za krivično djelo krijumčarenje novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM; za krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda kaznu zatvora u trajanju od četiri  mjeseca.

Sud je optuženom Miloradu Rogaču izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM.

Sud je optuženom Darki Đurici utvrdio kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM; za krivično djelo davanje poklona i drugih oblika koristi kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci; za krivično djelo krijumčarenje novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM; za nedozvoljen promet akciznih proizvoda kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca.

Sud je optuženom Darki Đuriciizrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM.

Sud je optuženom Zoranu Rogaču utvrdio kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZBiH kaznu zatvora u trajanju od četiri  mjeseca;  za krijumčarenje kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca; za krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Sud je optuženom Zoranu Rogaču izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM.

Sud je optuženom Goranu Svorcanu utvrdio sljedeće kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela ikaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca; za krijumčarenje kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca; za krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci.

Sud je optuženom Goranu Svorcanu izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM.

Sud je optuženom Aleksandru Miliniću utvrdio kazne: za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca; za krivično djelo krijumčarenje kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca;  za nedozvoljen promet akciznih proizvoda kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Sud je optuženom Aleksandru Miliniću izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženom za počinjena krivična djela utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM.

Optuženi su oglašeni krivim što su u periodu od decembra 2020. do sredine aprila 2021. godine, postali pripadnici grupe ljudi u smislu člana 1. stav 20. KZBiH, povezane radi izvršenja krivičnih djela primanje i davanje poklona i drugih oblika koristi, krijumčarenje i nedozvoljen promet akciznim proizvodima koja se, izbjegavajući mjere carinske kontrole, bavila prenošenjem akciznih proizvoda preko carinske linije, pri čemu je svako od pripadnika grupe imao svoj udio i to Goran Milošević, Svetozar Kašiković i Vladislav Pravica, u svojstvu službenih osoba, policijskih službenika Granične policije BiH JGP Trebinje – policajci za graničnu kontrolu, s radnim zadacima propisanim zakonima, podzakonskim aktima, sporazumima i radnim nalozima,  odnosno Goran Milošević kao vođa tima u patroli, Svetozar Kašiković i Vladislav Pravica, kao pripadnici navedene patrole na privremenom graničnom prelazu za pogranični promet Bituljica na kojem nije dozvoljeno prenositi robu komercijalnog karaktera niti robu koja podliježe inspekcijskim provjerama, na zaprečnoj rampi na putnoj komunikaciji Korita – Bituljica – Crkvice i širem lokalitetu mjesta Korita, primanjem poklona i drugih oblika koristi da ne izvrše graničnu kontrolu koju bi morali izvršiti, drugim pripadnicima grupe, odnosno osobama Miloradu Rogaču, Zoranu Rogaču, Goranu Svorcanu, Aleksandru Miliniću, Darki Đurici i Branimiru Rogaču, te većem broju NN osoba, omogućavali da prevoze preko carinske linije i u graničnom pojasu veće količine akciznih proizvoda koji nisu označeni akciznim markicama BiH, s ciljem njihovog stavljanja u promet na teritoriji BiH, dok je Goran Milošević imao i ulogu pratnje i usmjeravanja kretanja u graničnom pojasu te ustupanja nepripadajućih registarskih oznaka drugim pripadnicima grupe. Time su Goran Milošević, Svetozar Kašiković i Vladislav Pravica, primanjem poklona i drugih oblika koristi u njima poznatim iznosima, omogućavali većem broju osoba da nezakonito prelaze graničnu liniju i državnu granicu, na ulazu u BiH i na izlazu iz BiH, pri čemu nisu izvršavali svoje službene dužnosti vršenja granične kontrole i provjera propisanih članovima 2. i 30. Zakona o graničnoj kontroli, na način opisan u izreci presude, saopćeno je iz Suda BiH. 

federalna.ba/Fena

Sud BiH
Sud BiH Zijad Mutap i ostali Dženan Memić
0 24.11.2022 09:23
Zijad Mutap Hasan Dupovac Josip Barić Muamer Ožegović Sud BiH Alisa Mutap Ramić
0 17.11.2022 16:54
Sud BiH Međunarodna potjernica Miodrag Mitrašinović
0 27.10.2022 13:45
Ejup Ganić i drugi Dobrovoljačka ulica Sud BiH
0 26.10.2022 17:05