Spremnost za preuzimanje brige o Umjetničkoj galeriji, Historijskom muzeju i Muzeju književnosti
(Izvor: Vlada KS)

Spremnost za preuzimanje brige o Umjetničkoj galeriji, Historijskom muzeju i Muzeju književnosti

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo će podržati inicijativu zastupnika Davora Čičića, koju je Skupština Kantona Sarajevo usvojila na današnjoj 9. sjednici, a kojom se Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo zadužuju za donošenje posebnog zakona lex specialis, kojim bi se definiralo finansiranje ustanova kulture od značaja za BiH, koje djeluju na području Kantona Sarajevo.

U okviru Budžeta Kantona Sarajevo iz 2023. godine, finansiraju se ustanove kulture i obrazovanja sa nivoa BiH, a koje djeluju i rade na prostoru Kantona Sarajevo. Strateški interes Kantona Sarajevo jeste da kulturne ustanove nastave svoj rad na ovom području, te da taj rad bude održiv.

Međutim, sedam ustanova kulture i obrazovanja od značaja za BiH, kojima do sada nije riješen status se i dalje nalaze u nezavidnom položaju. Ocijenjeno je da su trenutno najugroženije Umjetnička galerija BiH, Historijski muzej BiH i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Njihova održivost je upitna usljed neadekvatnog i nedovoljnog finansiranja od osnivača.

Ovim zakonom bi se privremeno i jasno definiralo finansiranje ustanova iz budžeta Kantona Sarajevo, do donošenja konačnog rješenja i revidiranja statusa, te načina finansiranja i poslovanja ovih iznimno važnih ustanova za društvo od osnivača.

Naime, Zemaljski muzej BiH privremeno je riješen kroz Univerzitet u Sarajevu, a Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe u BiH, te Kinoteka BiH su materijalno u relevantnom obimu podržane od Ministarstva obrazovanja FBiH.

Ministarstvo kulture i sporta KS je spremno preuzeti privremenu brigu o tri trenutno najugroženije ustanove - Umjetničkoj galeriji BiH, Historijskom muzeju BiH, te Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Ustanove bi poslovale na temelju postojećih osnivačkih akata, a sve do rješenja njihovog konačnog statusa, kao i statusa svih sedam institucija, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS. 

federalna.ba/Fena

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo podrška ustanovama kulture