Skupština KS-a usvojila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu, za koji tvrde da je najvažniji zakon koji su do sada tretirali u oblasti privrede.

Kantonalni ministar privrede Adnan Delić kazao je da je dosadašnji zakon nefunkcionalan i da je imao mnogo manjkavosti te da nije omogućavao realizaciju brojnih projekata, zbog čega su odlučili napraviti novi.

"Ne moramo više koristiti sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog monetarnog fonda, već našeg ili stranog privatnog sektora. Ovo je prilika da iskoristimo kapital dijaspore", istakao je Delić.

federalna.ba

Skupština Kantona Sarajevo Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu
Nihad UK Kanton Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 24.03.2023 17:25
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 09.03.2023 17:18
Nenad Nešić Skupština Kantona Sarajevo
0 27.01.2023 20:21
Vlada Kantona Sarajevo Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu
0 12.07.2022 19:37