(Izvor: federalna.ba/Gordana Ristović-Muslija)

Rudarstvo se vraća u Vareš: Srednjoškolci će moći postati školovani rudari

Rudarstvo se, sve je izvjesnije, vraća u Vareš a ovaj grad na kartu industrijskih područja u BiH. Nije u pitanju „zlatna groznica“ već sistematična i osmišljena aktivnost  australske kompanije koja će eksploatirati mineralne sirovine olova, barita i cinka čiji su prateći elementi zlato i srebro. Namjere za dugoročno prisustvo u Varešu uz ostalo potvrđuju i inicijativom za otvaranje smjera rudar u podzemnoj eksploataciji u vareškoj Srednjoj mješovitoj školi, čijim polaznicima nudi stipendije, mogućnost stažiranja i zapošljavanja po okončanju školovanja.  

Mješovita srednja škola „Nord Bat 2“ u Varešu od naredne školske godine imaće novi smjer, rudar u podzemnoj eksploataciji. To za neke druge sredine  i ne bila vijest, ali  za Vareš, gdje ovih dana osnovnu školu završava tek 60-ak učenika, jeste. 

"To nam daje jasan znak da bi se u Varešu moglo početi dešavati pozitivne stvari, Vareš je uvijek bio rudarski i ako bog da bi trebao da nastavi tu tradiciju", ističe jedan od stanovnika Vareša.

"Pomak ka nečem boljem, bar za omladinu, za nas  ne vjerujem ali za omladinu da", dodaje drugi Varešanin.

Ova kao i još neke ohrabrujuće promjene u direktnoj su vezi sa poslovnim aktivnostima australske kompanije koja, nakon višegodišnjih ulaganja u istraživanja , intenzivira radove na otvaranju rudnika barita i cinka, minerala čiju ekspolataciju prati  pojava zlata i srebra. 

"Zapravo oni su pokrenuli inicijativu, u skladu sa njihovim potrebama da se uvede jedan novi smjer koji će sigurno imati zaposlenje i na tržištu rada ne samo u komaniji. Mi čak radimo na izradi, prilgodjavanju nastavnog plana i programa potrebama tog modernog rudarenja", pojašnjava direktor MSŠ "Nord Bat 2" Vareš Mirnes Hrvat.

Mi želimo da ohrabrimo mlade ljude za osposobljavanje i rad u modernom rudarstvu i ono na šta smo jako ponosni jeste da buduća investiranja u našoj komaniji ne podrazumijevaju samo investiranja u razvoj rudarskog sektora i mehanizacije, nego to prvenstveno podrazumijeva investiranje u ljudstvo", dodaje suradnica u informativnom centru Eastern mining doo Vareš Almedina Likić.

Školovanje kadrova potrebnih rudarenju i preradi ruda započeto krajem 19.stoljeća,kada je u Varešu otvorena prva šegrtska škola, imalo je kontinuitet. U vrijeme najvećeg uspona rudarenja i industrije , u drugoj polovici 20.stoljeća, u vareškim rudnicima i željezari  bilo je uposleno  oko 9 000 radnika, koliko je danas ukupno stanovnika u tom gradu. Nakon minulog rata i po ovu sredinu katastrofalne ekonomske tranzicije, potrebe za tim profilima zanimanja nije bilo.  

"Ovo je od velike važnosti ne samo za kompaniju nego i smatram i za cijelu lokalnu zajednicu  i prilika za sve mlade ljude da ostanu u Varešu", zaključuje koordinatorica za socijalno upravljanje Eastern mining doo Vareš Aida Ahmedović.

Svjesni da rudarski poziv,posebno u podzemnoj eksploataciji, nije atraktivan jer se povezuje sa najopasnijim i najtežim uvjetima rada, posljednih dana promovirali su moderno rudarstvo i ponudili mladima  stipendije,plaćeno stažiranje ,posao. Tako komapnija potvrdjuje svoje namjere za dugoračan ostanak u Varešu, što ovom gradu daje šansu za novu staru ulogu u rudarstvu i industriji BiH. 

federalna.ba/Gordana Ristović-Muslija

Vareš rudarstvo rudari rudar rudarenje
Marinko Čavara Josip Martić Vareš
0 14.07.2021 17:13
Kina rudarenje rudnici Bitcoin
0 21.06.2021 09:31
žrtve rudari Kina poplave poplava Shanxi
0 17.06.2021 11:10
JP Elektroprivreda BiH rudari penzionisanje
0 16.06.2021 14:08