Robin Hud 24.03.2023., regionalni magazin

Da li borba protiv korupcije ima realne šanse u regionu ogrezlom u ovoj pošasti? Koliki je raskorak izmedju paragrafa i stvarnosti, izmedju životnih stilova funkcionera i njihovih zvaničnih primanja? Koje su posljedice korupcije za naš obrazovni i zdravstveni sistem, infrastrukturu, i u krajnjem - za naš džep? 

 

Robin Hud