Robin Hud 17.03.2023., regionalni magazin

Beskućnici na Balkanu - kakav imaju status, da li su vidljivi za institucije, koliko je nepostojanje krova nad glavom u kombinaciji sa siromaštvom društveni, a koliko individualni problem?

Robin Hud