“Ram za sliku grada”: Ilijaš…

Sliku Ilijaša oslikala Aida Hadžiabdić…

 

"U odnosu na popis stećaka koji je izvršio Šefik Bešlagić i objavio u monografiji Stećci centralne Bosne 1967.godine i Stećci - kataloški topografski pregled iz 1971., kao i u odnosu na podatke iz Arheološkog leksikona BiH iz 1988.godine, zasigurno je da je općina Ilijaš ovim ubiciranjem i evidentiranjem bogatija za nekoliko vrlo značajnih i bogato ukrašenih nekropola poput nekropole u Sudićima, nekropole Selišta – Podbare, nekropole u Dragoradima, Gojtanovini i Rakovoj Nozi. Kada je u pitanju područje općine Ilijaš nakon 80% popisanih nekropola možemo govoriti o cca 670 stećaka, no taj broj još uvijek nije konačan. Jedna zanimljivost je posebna kada su u pitanju stećci općine Ilijaš, a to je prikaz ruke sa ili bez oružja. Procentualno, prikaz ruke na stećcima ilijaškog kraja je 10% prikaza simbola ruke na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Svakako treba istaći blizinu Olova, Vareša i pripadnost Ilijaša toj klesarskoj i umjetničkoj školi klesanja i ukrašavanja stećaka. Za stručnu i naučnu javnost zanimljiv je i natpis na stećku kneza Batića Mirkovića, jedini na području općine Ilijaš. Treba uzeti u obzir da je općina Ilijaš jedna od tri najbogatije općine u Kantonu Sarajevo po broju stećaka, tu su još općina Hadžići i Trnovo. Ove tri općine posjeduju najveći broj stećaka na prostoru Kantona Sarajevo i definitvno se mogu ponositi tom činjenicom. Također, jedan od lokaliteta koji vrijedi spomenuti je nekropola Zavor na Koritima. Sa vrlo zanimljivom predstavom oružja i prikazom ruke na stećku. Posebna zanimljivost su stari nišani čiji je broj vrlo značajan za proučavanje kulturoloških, ekonomsko – socijalnih, društvenih i vojnih kretanja u nahiji Dubrovnik, posebno ilijaškog kraja koji je ulazio u sastav ove nahije, u periodu od 15. do 18. stoljeća. Izložbom i prezentacijom rezultata iz prethodnih godina objedinjeni su i podaci istraživanja nišana u Višnjici, Tisoviku, Misoči, Vlaškovu, Karauli, Metufima, Duševinama, Sudićima, Dragoradima, Nišićima, Crnoj Rijeci, Draževićima, Ozrenu i Rakovoj Nozi. Zanimljivo je da su ovo i mjesta dovišta, kao i da se u blizini nalaze ostaci nekropola sa stećcima. Također, određena istraživanja historijskih pojava i ličnosti od 15. do 18. st. a koje su zabilježene u historijskim izvorima ukazuju na značaj ilijaškog kraja kroz povijest. U okviru manifestacije „Ilijaški dani“ postavljena je i otvorena Izložba spomenika kulturno – historijskog naslijeđa općine Ilijaš sa fokusom na stećke i nišane, naročito nišane nahije Dubrovnik, te pojedini elementi do sada nepoznate izvorne i epigrafske građe koji se tiču historijskog perioda 15. do 18. stoljeća. a kojima se obuhvata općina Ilijaš..."

 

Midhat Dizdarević, prof. historije/arheolog

Ram za sliku grada
Ram za sliku grada
0 05.09.2023 09:48
Ram za sliku grada
0 01.09.2023 11:18
Ram za sliku grada Bužim
0 28.07.2023 10:05
Bosanski Petrovac Federalni radio Ram za sliku grada
0 26.07.2023 17:25