Pronatalitetna politika- sufinansiranje troškove vantjelesne oplodnje
(Izvor: ilustracija)

Pronatalitetna politika- sufinansiranje troškove vantjelesne oplodnje

S obzirom na činjenicu da je u Bosni i Hercegovini u posljednjim godinama zabilježen znatan pad nataliteta, središnja sarajevska Općina u okviru pronatalitetne politike već godinama realizira projekat sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje.

S obzirom da je projekt izazvao veliko interesovanje tokom proteklih godina, Općina Centar je nastavila sa njegovom realizacijom i u 2023. godini. U budžetu za ovu godinu za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje izdvojeno je 65.000 maraka, a do sada je u ovoj godini odobreno 15 zahtjeva za ovu vrstu pomoći.

Na ovaj način Općina Centar kao društveno odgovorna lokalna zajednica nastoji bračnim parovima koji se bore sa neplodnošću osigurati ambijent u kojem bi im bila pružena maksimalna i konkretna podrška u borbi za potomstvo.

S obzirom na tešku ekonomsku situaciju, parovi koji se odluče dobiti potomstvo na ovaj način za svaki pokušaj vještačke oplodnje moraju izdvojiti velika finansijska sredstva na ime plaćanja troškova postupka nadležnim zdravstvenim ustanovama.

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje je projekt koji se realizuje putem općinske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, a do sada je ovu vrstu pomoći dobilo blizu 200 parova sa područja središnje sarajevske općine.

Uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje su: da je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici prije početka postupka vantjelesne oplodnje ili u vanbračnoj zajednici u trajanju od najmanje tri godine prije početka vantjelesne oplodnje, da je prebivalište jednog od bračnih/vanbračnih drugova na području općine Centar najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, također je potrebno priložiti preporuku zdravstvene ustanove koja se bavi medicinsko potpomognutom oplodnjom, da žena nije navršila 43 godine života i da postupak vantjelesne oplodnje za koji se traži sufinansiranje nije okončan.

U objavljenom javnom pozivu, koji je otvoren do kraja ove kalendarske godine ili do utroška planiranih finansijskih sredstava u ovogodišnjem budžetu Općine Centar, također je navedena potrebna dokumentacija za ostvarivanje navedenih prava.

Tekst javnog poziva dostupan je na web stranici Općine Centar https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom može se podnijeti poštom preporučeno ili putem protokola Općine Centar (Mis Irbina 1) Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu - Odsjek za socijalnu zaštitu.

Sve dodatne informacije je moguće dobiti na broj telefona: 033/562-456.

federalna.ba/Općina Centar Sarajevo

vantjelesna oplodnja
Uganda blizanci vantjelesna oplodnja
0 30.11.2023 13:09
vantjelesna oplodnja potpomognuta oplodnja umjetna oplodnja vještačka oplodnja oplodnja Brčko Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko
0 05.08.2023 17:35
neplodnost oplodnja vještačka oplodnja biomedicinski potpomognuta oplodnja potpomognuta oplodnja umjetna oplodnja vantjelesna oplodnja
0 19.02.2023 21:18
natalitet vantjelesna oplodnja
0 17.12.2020 23:35