videoprilog Lejle Džin (Federacija danas)

Ostvarivanje potomstva o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a

Veći natalitet, više dječijih osmijeha i zdravlje stanovništva primarni su ciljevi svakog zdravog demokratskog društva. Borbu protiv steriliteta, nažalost, u našoj zemlji vodi veliki broj parova.

Tačnih statistika nema, ali šansa da se ostavre u ulozi roditelja uvijek postoji, kažu stručnjaci, i to metodom vantjelesne oplodnje. U entitetu Republika Srpska od 2007. godine, parovi imaju mogućnost da o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ostvare potomstvo. Samo tokom prošle godine odobreno je 630 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje dok Fonda za ove namjene godišnje izdvaja oko 2,5 miliona maraka.

Bračni parovi ili oni koji žive u vanbračnoj zajendici duže od dvije godine, uz nalaz doktora ginekologije kao dokaz steriliteta,mogu podnijeti zahjtev za osvtarivanje prava na vantjelsnu oplodnju. Procedura je jednosatvna, kažu iz Fonda zdravstvenog osigurnja Republike Srpske.

Ovaj Fond u cjelosti finansira tri postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti. Ženama od 41 do navršene 42 godine, Fond finansira 50 posto troškova dok ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko ostvare potomstvo ovim postupkom, Fond refundira u potpunosti troškove.

''Zasad se ovaj postupak sprovodi u Zdravstvenoj ustanovi 'Medico'S' s kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor. Jedna procedura košta 5.500 maraka i ona podrazumijeva kompletan postupak, sam postupak vantjelesne oplodnje, dijagnostiku i terapiju“, kaže Darija Filipović Ostojić, portparol Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Ljekari su oni koji parovima pružaju nadu da je moguće da ostvare svoj san. Čak 70 do 80 odsto svih uzroka neplodnosti rješavaju se postupcima vantjelesne oplodnje. Sam postupak stručnjaci kažu nije komplikovan dok procedura traje oko 15-ak dana. Za uspješnost vantjelesne oplodnje kao najvažniji faktor ističu, starosnu dob žene.

''Kod žena ispod 35 godina uspješnost je veća, preko 35 godina već počinje da se smanjuje. Preko 40 drastično opada, inače, uspješnost u našoj klinici je 42,7 posto. Žene koje dolaze poslije 7–8 godina braka i obilsaka velikog broja ginekologa, raznih terapija, što medicinskih što nekih prirodnih, kada dođu ovdje ostvare se čak u prvom pokušaju da ostavre trudnoću“, objašnjava Aleksandra Govedarović, specijalista ginekologije i akušerstva.

Iz Fodna ističu da su imali slučajeve da građani Federcije BIH žele da se prijave na osiguranje u ovaj entietet, kako bi ostvarili pravo na vantjelesnu oplodnju.

Fond finansira i uslugu čuvanja embriona na dvije godine za šta su ranije osiguranici morali sami da snose troškove. Postupcima vantjelesne oploddnje od 2007. godine do danas, rođeno je 1.386 beba.

Federalna.ba/Lejla Džin

natalitet vantjelesna oplodnja
Uganda blizanci vantjelesna oplodnja
0 30.11.2023 13:09
vantjelesna oplodnja potpomognuta oplodnja umjetna oplodnja vještačka oplodnja oplodnja Brčko Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko
0 05.08.2023 17:35
Porodice tri plus Irfan Halilagić pronatalitetna politika natalitet
0 11.04.2023 21:59