videoprilog Belme Brigić (Federacija danas)

Promovisana Pejanovićeva „Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću“

Potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Mirko Pejanović promovisao je novu knjigu pod nazivom Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću. Istraživanja su trajala više od jedne decenije i još jedan su, i ne mali, doprinos dokazivanju postojanja i razvoja države BiH. Knjiga sadrži 15 posebnih studija. Prevashodno je namijenjena studentima uz napomenu da od velike pomoći može biti svima koji se bave razvojem i reformama bh. društva.

Akademik Mirko Pejanović smatra da knjiga na najbolji način educira o političkim sistemima, državnom uređenju, te historijskom razvoju države Bosne i Hercegovine. Objavljena je i na engleskom jeziku, s ciljem da bude kvalitetno štivo koje će strancima pružiti uvid u historijski put naše zemlje.

„Po mišljenju vodećih istraživača historijskog razvoja bosanskohercegovačkog društva, knjiga predstavlja zaokruženu politološko pravnu studiju koja daje cjelovitu naučnu osnovu opstojnosti i razvoja Bosne i Hercegovine“, kazao je Pejanović.

Samosvijest naše političke zajednice trebala bi biti temeljena na stavovima koje je činjenično u ovoj knjizi predstavio akademik, smatra Asim Mujkić, jedan od recenzenata. BiH nije samo država jednog naroda, to moraju svi shvatiti, a na tome i autor posebno insistira.

„Niti jedan narod ne može biti ni sretan ni slobodan ako to nisu druga dva, to je jako važno. Ne može niti jedan narod ostvariti punu slobodu na uštrb druga dva“, istakao je Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Bh. društvu potrebno je više književnih dijela sa ovakvim diskursom. Lejla Ramić-Mujkić, profesorica na Internacionalnom univerzitetu Burch, ocjenjuje ovo djelo kao jedan od ključnih doprinosa edukaciji studenata. I ne samo na njenom Univerzitetu nego i studenata sa drugih međunarodnih

univerziteta: „Mi želimo da citiramo naše autore koji su kvalitetni, koji su kvalifikovani, kompetentni, želimo da ih koristimo, želimo od njih da učimo iz njihovih djela da učimo jer mislimo da je to dodana vrijednost“.

Istraživanje javnog mnijenja pokazuje da 75 posto građana želi da BiH postane članica Evropske unije. Ovo posebno naglašava i autor. Sve će proći, a Bosna i Hercegovina će postati članica Evropske unije u kojoj su najrazvijenije zemlje svijeta. U to ne sumnja akademik Pejanović, koji je ovim djelom to i pokazao.

federalna.ba

Mirko Pejanović
Mirko Pejanović Dnevnik D
0 02.05.2024 21:03
Dnevnik D Mirko Pejanović
0 02.05.2024 20:18
IFIMES ANUBiH Mirko Pejanović
0 09.11.2023 21:17
Lazar Prodanović Mirko Pejanović Izudin Hasanović Denis Čarkadžić Put ka EU
0 22.06.2022 22:33