Projekt protiv nasilja

Projekt protiv nasilja

U.G. Vive Žene Tuzla je u partnerstvu sa Ministarstvom unutarnjih poslova TK realiziralo projekt „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona“. Cilj projekta je bio osigurati zaštitu žrtvama nasilja kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera, od strane pripadnika policije.

Tokom 3 mjeseca realizacije projekta “Prevencija i sprečavanje nasilja na području TK”, procent zaštitnih mjera koje predlaže policija kod prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji, povećan je sa 20 na 50%.

Projekt „Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona“ je pratila kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“, a sve je realizirano u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

federalna.ba / Mirela Čanović

nasilje BiH
Fondacija Lara nasilje
0 26.07.2021 12:51
koronavirus BiH
0 25.07.2021 12:50
koronavirus BiH
0 24.07.2021 13:00
žrtva utapanje crna hronika Mostar BiH FUCZ
0 23.07.2021 13:26
Sarajevo film festival kultura BiH Dino Bajrović
0 23.07.2021 12:44