videoprilog Elme Agić (Federacija danas)

Program 'Pravda za svako dijete' unaprijedio pristup djece pravdi

Rezultati programa “Pravda za svako dijete” predstavljeni su danas na završnoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj su učesnici naglasili da je u BiH unaprijeđen pristup djece pravdi.

Savjetnik ministra pravde BiH Šimun Franjić istaknuo je da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak u zaštiti dječijih prava prvenstveno u pogledu usklađivanja zakonodavnog okvira sa Konvencijom o pravima djeteta, donošenja strateških dokumenata i akcijskih planova radi boljeg zaštite djece. Također, uspostavljeno je kooridinacijsko tijelo na razini države s ciljem provođenja Konvencije.

Program "Pravda za svako dijete", koji se provodio od 2010. do 2022. godine, imao je za cilj da poboljša primjenu međunarodnih standarda za djecu u BiH, kako bi im bolje služili i štitili ih sistemi pravosuđa, sigurnosti i socijalne zaštite.

- U proteklom periodu u BiH je podignuta svijest vlasti po pitanju djece u riziku i djece u kontaktu sa zakonom, ojačan je zakonodavni i strateški okvir za djecu, unaprijeđeno pružanje usluga uključujući sudove, tužiteljstva, centre za socijalni rad, škole i nevladine organizacije. Nevedeni program imao je veliki uticaj na unapređenje pozicije djece u pravosudnom sistemu i on je jedan od prioriteta vladavine prava kao komponenta reformske agende BiH za pristupanje EU – dodao je Franjić.

Program Pravda za svako dijete predstavlja partnerstvo između relevantnih ministarstava pravde, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova i obrazovanja na svim nivoima (državnom, entitetskim, kantonalnim), općina, univerziteta i nevladinih organizacija uz podršku UNICEF-a i vlada Švicarske i Švedske.

- Ovaj važan Program Švicarska je podržavala 11 godina. Ponosni smo što smo mogli dati svoj doprinos promociji Programa, što je važna tema za djecu. Sada na neki način predajemo ova postignuća lokalnim vlastima. Vjerujem da će vlasti nastaviti raditi i osigurati održivost rezultata Programa – izjavio je ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn.

Predstavnik Ambasade Švedske u BiH Nedim Bukvić naveo je da su proteklih deset godina vlasti u BiH nastojale da reformiraju krivično zakonodavstvo koje se odnosi na maloljetnike u skladu s međunarodnim standardima kako bi pravosuđe moglo dati bolje usluge i bolju zaštitu djecu.

- Švedska ambasada podržava ovaj Program, čija postignuća danas možemo slaviti. Dali smo podršku vlastima da bi se unaprijedio pristup pravnoj zaštiti i socijalnim uslugama djece, kao i da se primjenjuju međunarodni standardi u postizanju pravde za djecu – kazao je Bukvić.

Zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH Veronika Vashchenko čestitala je vlastima u BiH na svim reformama i postignućima ostvarenim u oblasti pravde za djecu.

- Zahvaljujući Programu prvenstveno zakoni i politike su usklađeni sa međunarodnim standardima. Nemjerljiv je doprinos svih relevatnih institucija, kao što je VSTV, državna ministarstva, predagoški i statistički zavodi. Zahvaljujem se vladi Švicarske i Švedske i njihovu podršku cijene brojni dječaci i djevojčice, kao i porodice – poručila je Vashchenko. 

Završna konferencija okupila je oko 150 učesnika koji razmatraju postignuća i doprinose programa “Pravda za svako dijete”, te razmijenjuju dobre prakse o pristupima za djecu u sukobu sa zakonom, zaštiti žrtava i svjedoka krivičnih djela i programima prevencije usmjerenim na djecu u riziku.

federalna.ba/Fena

UNICEF Pravda za svako dijete