Predstavnički dom nije primio k znanju Izvještaj o radu Vlade FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta danas na sjednici nije većinom glasova odobrio zaključak vezan za izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalne vlade.

Kad je predsjedavajući Mirsad Zaimović ponudio na glasanje zaključak da je Vladin izvještaj primljen na znanje, zastupnici su dali 47 od neophodnih 50 glasova za podršku takvom zaključku.

Premijer Novalić obrazložio zastupnicima izvještaj o radu Vlade u 2021.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, obrazlažući federalnim zastupnicima izvještaj o radu Federalne vlade u 2021. godini, naveo je niz mjera koje je Vlada poduzela na ublažavanju posljedica pandemije COVID-a 19, kao i druge mjere na unapređenju fiskalne politike, ključnog elementa ekonoms...

Prije izjašnjavanja, izvještaj je zastupnicima obrazložio premijer FBiH Fadil Novalić navodeći niz mjera koje je Vlada preduzela na poboljšanju sveukupnog ekonomskog, socijalnog, pravnog, okolinskog i izvoznog ambijenta u FBiH.

Za razliku od navedenog zaključka, zastupnici su većinom glasova na današnjoj sjednici podržali izvještaje o pretprošlogodišnjem poslovanju preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.

Nisu odobrili prijedlog za imenovanje članova Komisije za koncesije, a jesu imenovanje Jasmina Mahmuzića za direktora Agencije za bankarstvo u FBiH te Dubravka Bošnjaka za zamjenika direktora, kao i imenovanje članova Upravnog odbora te agencije.

Podržana je većinom glasova i odluka o razrješenju Enesa Bezdroba iz članstva u Nezavisnom odboru, što je učinjeno na njegov zahtjev.

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH Fadil Novalić
vaučeri vaučer turizam Vlada FBiH
0 07.08.2022 11:24
vaučeri Vlada FBiH putovanja
0 02.08.2022 09:05
Fadil Novalić Vlada Federacije BiH
0 31.07.2022 20:24