Pozder i kantonalni ministri proglasit će nova zaštićena područja i izraditi plan upravljanja otpadom

Pozder i kantonalni ministri proglasit će nova zaštićena područja i izraditi plan upravljanja otpadom

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder danas je u Sarajevu održala sastanak sa resornim kantonalnim ministrima na kojem je najavljeno da će se u cilju poboljšanja stanja u oblasti okoliša raditi na izradi potpuno novog zakona o upravljanju otpadom i da će se uskoro proglasiti veći broj zaštićenih područja u Federaciji BiH.

- U ovom trenutku smo u završnoj fazi potpisivanja sporazuma oko izrade Plana upravljanja otpadom na području Federacije BiH. Takav dokument je usvojen posljednji put 2012. godine i 2017. godine njegov plan upravljanja je završen i zato smo u izradi novog plana, koji će nam omogućiti da bolje i kvalitetnije upravljamo otpadom. To je naš zajednički budući izazov – izjavila je ministrica Pozder nakon sastanka.

Najavila je da je u saradnji s kantonima pokrenuta i izrada novog zakona o upravljanju otpadom. Za sada se, kako podsjeća, u parlamentarnoj proceduri nalaze izmjene i dopune važećeg zakonskog teksta, koji je potrebno izmjeniti zbog prevazilaženja trenutnih izazova u oblasti otpada.

Također, na sastanku su akcentirana zaštićena područja, te je Pozder naglasila da su sa kantonalnim ministarstvima pokrenute aktivnosti kako bi se proglasio što veći broj zaštićenih područja, pa će se „u junu na skupštinama Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona proglasiti određena zaštićena područja“. U taj proces od počeka je bilo uključeno Federalno ministarstvo okoliša i turizma i sa tehničke i finansijske strane.

- Važno je da možemo ovako koordinirano djelovati i popraviti stvari na terenu. Naime, na području Federacije ima dosta područja koja još uvijek nisu dovoljno zaštićena – rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ZHK Zvonimir Širić.

Dodao je da još ima otvorenih pitanja poput onih koja se tiču zaštite prirode i okoliša, te se kako smatra svi moraju truditi da se više područja u Federaciji zaštiti.

Ministrica Pozder dogovorila je i naredne korake u procesu planiranja budžeta za narednu godinu. Zato je važno da se ovakvi sastanci održavaju redovno, te će svaki kanton do 30. juna predstaviti svoje projektne aktivnosti za narednu godinu. Na osnovu toga, Ministarstvo može planirati narednu budžetsku godinu. 

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Almir Imširović se resornom federalnom ministarstvu zahvalio što su do sada sa federalnog nivoa izdvajana sredstva za realizaciju aktivnosti Nacionalnog parka Una. Nada se da će tako ostati i u budućem periodu jer je riječ o jednom od četiri nacionalna parka u BiH koji se nalazi na krajnjem sjeverozapadnom dijelu, na području općine Bihać i Unsko-sanskog kantona.

Nacionalnim parkom je proglašen zakonom o Nacionalnom parku Una 29. maja 2008. godine i time su regulisana pitanja zaštite, unapređenja i korištenja ovog parka.

federalna.ba/Fena

Nasiha Pozder