Otvoriti Centar za žene u Konjicu za psihološku i pravnu podršku
(Izvor: Fena)

Otvoriti Centar za žene u Konjicu za psihološku i pravnu podršku

Članice Udruženja žena "NERA" iz Konjica mapirale su probleme žena u toj lokalnoj zajednici koji se najviše odnose na pitanje zdravstvene zaštite i potrebe za uvezivanje s institucijama vlasti za ostvarivanje boljih životnih uvjeta.

Istaknuto je to danas na okruglom stolu o temi "Rodno budžetiranje i njegova refleksija u zdravstvenoj zaštiti" koju su organizirali Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena "NERA" iz Konjica.

Na skupu je predstavljena važnost podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u Konjicu s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

Jedan od ciljeva organiziranja okruglog stola je i ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva u čijem fokusu djelovanja su ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Članica Udruženja žena "NERA" Arnesa Borić kazala je da su na okruglom stolu istaknuti osnovni problemi koje žene i ostali građani imaju u Konjicu, a prije svega to je funkcioniranje zdravstvenog sistema, ali i institucionalna saradnja s vladinim sektorom.

Ovo udruženje pokrenulo je inicijativu za nabavku specijaliziranog ginekološkog stola za bolnicu u Konjicu te mamografa, a uz pomoć vijećnika u Općinskom vijeću zatražile su podatke koliko je potrebno novaca osigurati da bi se to ostvarilo.

Uime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Denija Hidić kazala je da je predstavljen i Akcioni plan izgradnje kapaciteta Udruženja žena "Nera" nakon što su toko ove godine mapirani problemi u kontekstu zdravstvene zaštite, ekonomskog osnaživanja žena i institucionalne podrške.

U planu je, kaže Hidić, da se u skoroj budućnosti otvori Centar za žene koji bi uključivao psihološku i pravnu podršku, ali to bi bio i resursni centar za žene s područja Konjica gdje bi mogle da se educiraju i dobiju informacije i rade na izgradnji svojih kapaciteta.

Kada je u pitanju zdravstveni sistem on je poprilično na marginama imajući u vidu da u tom gradu su i zdravstveni radnici u štrajku jer tri mjeseca nemaju redovna primanja.

Vijećnica u Gradskom vijeću Konjica i doktorica Lejla Nuhanović-Gakić početkom godine pokrenula je inicijativu da se uradi nabavka ginekološkog stola loji bi bio prilagođen ženama sa invaliditetom i ženama s prekomjernom tjelesnom težinom. Na Domu zdravalja je sada da utvrdi da li je potreban takav ginekološki stol, kao i da prezentiraju koliko bi on koštao kako bi se raspisao javni tender.

Udruženje "NERA" planira potpisati i memorandum o saradnji s Centrom za socijalni rad čija je direktorica Nadira Đapo prisustvovala današnjem skupu koja je govorila je o rodno odgovornom budžetiranju jer Centar izdvaja sredstva za marginalizirane grupe i socijalno ugroženo stanovništvo.

Planirao je i potpisivanje memoranduma o saradnji Udruženja žena "NERA" s Udruženjem poslodavaca Konjic za zapošljavanje marginaliziranih i dugoročno nezaposlenih žena, a ostvarena je i značajna suradnji s Komisijom za ravnopravnost spolova te najavljen rad na Gender akcionom planu.

federalna.ba/Fena

Udruženje "NERA" Konjic žene
sport Izbor sportiste BiH Izbor najboljeg sportiste BiH Konjic
0 30.01.2023 19:25
Konjic poticaji mladi
0 28.01.2023 09:31
Danska vojska žene
0 27.01.2023 09:50
Konjic pomoć mladima
0 18.01.2023 18:59
poplave Konjic Gacko Nevesinje
0 18.01.2023 07:31