Osigurana sredstva za zapošljavanje mladih ljekara u TK
(Izvor: Fena/Redovna sjednica Vlade TK)

Osigurana sredstva za zapošljavanje mladih ljekara u TK

Vlada Tuzlanskog kantona dala je na sjednici saglasnost na Program unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama tog kantona u 2024. godini, koji predstavlja podršku programu sufinansiranje zapošljavanja doktora medicine koji se finansiraju putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za zapošljavanje TK. 

- Program unapređenja zdravstvene zaštite podrazumijeva finansiranje zdravstvenih ustanova za period od 1.6.2004. godine pa sve do isteka angažmana tih doktora medicine putem programa sufinansiranja zapošljavanja. S tim u vezi, Zavod zdravstvenog osiguranja je zadužen da u svojim planskim dokumentima za 2024. i 2025. godinu obezbijedi ukupno dva miliona KM za finansiranje unapređenja zdravstvene zaštite u skladu s ovim programom i ova navedena dva miliona ili preko 2.5 miliona se odnose na angažman oko 70 doktora medicine sa iznosom od 1.700 mjesečno po angažmanu doktora - kazala je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade Melika Saračević iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.  

Pomoćnica direktora ZZO-a Amira Hurić istakla je kako je nosilac projekta zapošljavanja mladih doktora Služba za zapošljavanje TK koja je i raspisala konkurs i izabrala 70 doktora. 

- Oni su proveli javni poziv i izvršili izbor onih kandidata koji zadovoljavaju uslove - navela je Hurić. 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i informaciju o stanju u oblasti mladih za 2023. godinu, koja će biti upućena kantonalnoj skupštini na dalje usvajanje.

-U 2023. godini smo za podršku mladima imali 744.000 KM gdje smo utrošili sredstva u nekoliko programa i javnih poziva koje smo realizirali preko resornog ministarstva. Kada je u pitanju impakt inkubator poslovnih ideja utrošeno je 220.000 KM - izjavio je nakon sjednice ministar kulture, sporta i mladih Damir Gazdić. 

Oko 175.000 KM su bila planirana za pomoć, odnosno subvenciju kredita za stambeno zbrinjavanje mladih. U protekloj godini bila su 73 takva korisnika koja su dobila podršku od resornog ministarstva. Isti iznos planiran je i za subvenciju vrtića mladih bračnih parova čija djeca pohađaju preškolske ustanove.

- Za te namjene smo, odnosno 161 korisnik je ostvario pravo na naknadu u protekloj godini. Ono što je bitno istaći jeste da smo planirali također značajna sredstva kada su u pitanju omladinska udruženja i fondacije, te da smo u protekloj godini pored značajnog broja prijava imali devet udruženja i šest fondacija koje su ostvarili dobit, odnosno naknadu za sudjelovanje i stručno usavršavanje naših mladih kroz važne aktivnosti i edukacije - naveo je Gazdić. 

Pomoćnik minisra za poljoprivredu Samid Šarac govorio je o realizaciji proljetne sjetve u 2024. godini, a Planom je bilo predviđeno da se zasije i zasadi površina od 44.184 hektara.

Prema dostavljenim podacima od nadležnih općanskih, odnosno gradskih službi, na području TK proljetna setva je realizovana na površini od 41.885 hektara ili 94.80 hektara.

-Kada posmatramo strukturu sjetvenu najveće površine zauzima kukuruz za zrno i silažni kukuruz što ukupno zauzima površinu od 28.820 hektara odnosno 68.83 posto od ukupno planirane odnosno realizovane proljetne setve. Kada su u pitanju površine kulture najveće površine zauzima krompir koji je zasijan na površine od 5.636 hektara ili 61.19 posto od ukupne sadnje povrtnih kultura. Kada posmatramo sjetvene površine po općinama imamo realizaciju i ona se kreće od 87.03 posto na površinu grada Gradačica do 106.73 posto na području općine Čelić - naveo je Šarac.

federalna.ba/Fena

Vlada TK