Optimalna tranzicija energetskog sektora u fokusu Sarajevske energetske i klimatske sedmice

Optimalna tranzicija energetskog sektora u fokusu Sarajevske energetske i klimatske sedmice

Optimalna tranzicija energetskog sektora, jedna je od ključnih tema o kojoj diskutuju učesnici Sarajevske energetske i klimatske sedmice (SECW) koju organizuje Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) u saradnji sa partnerima.

SECW je petodnevni međunarodni događaj koji se održava od 25. do 29. septembra, a na kojem će učestvovati više od hiljadu učesnika iz svih krajeva svijeta. Cilj je ubrzavanje i usmjeravanje tranzicije energetike, predstavljanje adekvatnih rješenja za izazove klimatskih promjena i načina provođenja reformi energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti.

Na konferenciji za novinare povodom otvaranja SECW-a, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je veliki značaj konferencije, uzimajući u obzir važnost energije, energetskog sektora i tranzicije kojoj će Federacija BiH i BiH pristupiti u narednom periodu.

-Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Vlade FBiH smo opredjeljeni  za donošenje kompletnog pravnog okvira koji je usklađen sa EU i moram da istaknem da su prvi zakoni doneseni iz oblasti energetike, tri zakona koji su na pravcu dekarbonizacije, unapređenja snabdijevanja i elektroenergetskog sistema u FBiH – rekao je Lakić. 

Cilj je, kako je dodao, u narednom periodu donijeti sve podzakonske akte i na taj način obezbjediti da elektroenergetski sektor bude stabilniji u narednom periodu.

Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić je rekao da Komora putem svojih udruženja stalno prati trendove i inicijative koje dolaze od privrednika, a neki od najznačajnijih sektora se odnose na energetiku, metalski sektor i elektroindustriju, obnovljive izvore energije, te elektormobilnost. Naglasio je da 2050. godina nije daleko i da se  trebamo pripremiti za sve reforme koje su pred nama. Stoga je bila ideja da sa parterskim institucijama i nLogic kompanijom, kao tehničkom podrškom, organizuju ovakav SECW koji je skup više konferencija i sa namjerom da postane tradicionalno okupljanje.

- Pitanje više nije da li će se ići ili ne u smjeru dekarbonizacije energetskog sektora ne samo u BiH nego u cijeloj regiji, već način na koji će se to odvijati - rekao je Jašarspahić, naglašavajući da svim akterima treba da bude cilj da u toj 2050. BiH bude klimatski neutralna i energijski nezavisna zemlja što je neophodno za privlačenje domaćih i stranih investicija.

Direktorica USAID misije u BiH Courtney Chubb je navela da se događaju velike promjene u energetskom sektoru širom svijeta.

- Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije, ali ono što se najprije treba ustanoviti su pravni okviri, koji bi omogućili efikasniju implementaciju te tranzicije. USAID je predan tome da bude velika podrška BiH u prolasku kroz te reformske procese koji su bitni da bi BiH pristupila ekološki odgovornijim procesima proizvodnje energije – dodala je Chubb.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Adebayo Babajide rekao je da potreba za promjenama nikada nije bila jasnija nego danas.  

- Pozivamo nadležne u BiH da osiguraju zakonodavni okvir kako bi BiH osigurala ambijent koji  će biti povoljan za privlačenje investitora, odnosno stvorila uslove za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. BiH raspolaže značajnim resursima kao što su  vjetar, sunce, voda i njih je potrebno koristiti kako bi se osigurala karbonski neutralna budućnost – istakao je  Babajide.

Pored toga, kako je dodao, pozivaju BiH da poduzme korake u cilju integrisanja sa evropskim tržištima elektične energije i prirodnog gasa. Prilike postoje, naglasio je, potrebno ih je iskoristiti.

Ambasador Kraljevine Norveške u BiH Olav Reinertsen je rekao da je ponosan što je Norveška zemlja partner ove važne konferencije koja se dešava u pravom trenutku.

- Norveška može puno pomoći u razvoju čiste energije Bosni i Hercegovini jer smo jedna od vodećih zemalja u prelasku na čistu energiju - istakao je Reinertsen dodajući da je krajnji trenutak za  formiranje velike svjetske koalicije koja će odgovoriti svim izazovima klimatskih promjena.

Uime Ureda ambasadora Češke Ambasade Josef Zrzavecký je rekao da to nije prvi put da se angažuju u oblasti energetike u BiH.

- Naša država će kroz rad 20 stručnjaka tokom sedmice predstaviti sve ekspertize razvoja energetskog sektora. Moja zemlja je prošla istu reformu prije 20 godina i znamo kakav je to put – dodao je Zrzavecký.

Održavanje Sarajevske energetske i klimatske sedmice programski i finansijski podržavaju zemlje partneri Češka i Norveška, britanska i švedska ambasada u BiH, Svjetsko energetsko vijeće, Projekat Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID EPA, UNDP, GIZ, UNECE, IRENA, EBRD, Svjetska banka, projekat EU4Energy, SEI, PIN, FIC, EPBiH, EPHZHB, Procredit banka, NLB banka, cementare Lukavac i Kakanj.

Taj međunarodni događaj koji će se održati u hotelu Hills, prostorijama Energoinvesta i Privrednoj komori FBiH organizuje ova komora u saradnji sa partnerima, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva privrede KS, gradova Sarajevo i Mostar, te Brčko distrikta BiH.

federalna.ba/Fena

SECW Privredna komora Federacije BiH
otpad Igor Stojanović Privredna komora Federacije BiH
0 07.12.2023 11:59
Privredna komora Federacije BiH
0 14.12.2022 21:20
Almin Mališević Privredna komora Federacije BiH
0 18.09.2022 14:30
USAID Turizam USAID Dubai Privredna komora Federacije BiH turizam Visit Sarajevo
0 02.04.2022 12:54