Prilog Velide Kulenović

 Okončana inspekcija nakon izlijevanja otpadnih voda u rijeku Bosnu-aktivisti traže krivičnu odgovornost

Kompanija Arcelor Mittal Zenica objavila je da je zbog oštećenja podzemnog zida šahta DHD sistema, koji je spojen na kanalizacionu mrežu došlo do onečišćenja rijeke Bosne prije dva dana. Iz kompanije su objavili da je zaustavljen rad u Čeličani. U saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove Bosne i Hercegovine navodi se da je "uspješno saniran oštećeni kanal predtretman otpadnih voda". Ovaj ekološki incident, koji je prouzrokovao crvenu boju rijeke nizvodno od pogona za proizvodnju čelika, potaknuo je aktiviste da traže krivičnu odgovornost za zagađivače rijeke Bosne.