Oformiti grupu za izmjenu i dopunu Zakona o ravnopravnosti polova
(Izvor: federalna.ba/Mirna Ždralović)

Oformiti grupu za izmjenu i dopunu Zakona o ravnopravnosti polova

Tema sjednice "Ljudska prava žena u BiH" u organizaciji Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za ljudska prava bilo je provođenje Zakona o ravnopravnosti polova, ono što se njegovim donošenjem postiglo, ali i razmatranja kako djelovati dalje da se uslovi života žena i muškaraca u našoj zemlji u potpunosti izjednače.

Žene u bosanskohercegovačkom društvu se i dan danas susreću sa mnogim poteškoćama u privatnom i poslovnom životu, a u velikoj mjeri se suočavaju i sa nasiljem u porodici, čija je stopa povećana tokom pandemije. Zbog toga je neophodno raditi na izmjeni zakona kako bi borba za ravnopravno društvo Bosne i Hercegovine bila uspješna.

Selma Hadžihalilović, predstavnica Ženske mreže u BiH, poručila je da se mora oformiti grupa za izmjenu i dopunu Zakona o ravnopravnosti polova. Posebno da bi se niz marginalizovanih kategorija žena mogao uključiti u sistem prevencije i zaštite.

federalna.ba/Mirna Ždralović

Ljudska prava žene
žene sigurne kuće pomoć biznis
0 17.02.2021 19:31
Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 08.02.2021 13:25
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Ljudska prava
0 02.02.2021 15:27