Odbijena žalba i potvrđena prvostepena presuda

Odbijena žalba i potvrđena prvostepena presuda

Kantonalni sud u Tuzli, odlučujući o žalbi tužioca i tuženih protiv presude Općinskog suda u Gračanici, odbio je žalbe i potvrdio prvostepenu presudu protiv prvotuženog Jukan Džemala, drugotužene RTVFBiH i trećetuženog Avdić Avde, po tužbi Mustafe Isabegovića.

Obavezuju se tuženi da tužiocu da na ime naknade štete zbog klevete - iznošenja i prenošenja izražavanja neistinitih činjenica u programu drugooptužene dana 26.07.2014. godine, 31.07.2014. godine i 02.08.2014. godine, solidarno isplate iznos od 500,00 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom počev od 10.10.2014. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate, sve u roku od 30 dana računajući od dana donošenja ove Presude.

federalna.ba

Zoran Milanović genocid
0 03.12.2021 20:23
Petar Đokić Milorad Dodik genocid
0 03.12.2021 20:20
Christian Schmidt Zastupnički dom Dom naroda
0 03.12.2021 20:16
Tomislavgrad Livno Međunarodni dan osoba s invaliditetom
0 03.12.2021 19:11