Murtezić: Rodna ravnopravnost je lakmus za stanje u demokratskom društvu

Zakoni koje ima Bosna i Hercegovina su dobri, ali problem je u njihovoj primjeni, smatraju direktori entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca. Oni su potpisali Memorandum o saradnji između AIRE centra i centara iz regiona da bi u narednom periodu više radili na domenu rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Na ovaj način obilježili su 20 godina rada. 

Rodna ravnopravnost je lakmus za stanje u demokratskom društvu, kazao je Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH.

Biljana Bratithwaite, direktorica programa za zapadni Balkan AIRE centara, istakla je kako se pravosuđe mora postarati da prava svih članova društva budu uvažena.

federalna.ba

Arben Murtezić
Plenum Vlado Adamović Arben Murtezić
0 24.10.2022 22:03
genocid Zakon o zabrani negiranja genocida negiranje genocida Srebrenica Arben Murtezić
0 12.07.2022 20:10
Arben Murtezić Federalni radio
0 12.07.2022 17:19
Branko Perić Arben Murtezić Ivana Korajlić Plenum
0 25.04.2022 22:11
Senka Nožica Sanin Bogunić Slavo Kukić Arben Murtezić Odgovorite ljudima
0 20.10.2021 21:58