videoprilog Mirele Čanović (Federacija danas)

MUP TK i Vive žene zajedno u kampanji prevencije i sprečavanja porodičnog nasilja

U okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“, kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women, U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutarnjih poslova TK provode projekt „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“

Osnovni zadatak je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Projekt obuhvata i kampanju „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“. Cilj projekta „Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona“ i kampanje „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ je da policajci na terenu, a u skladu sa zakonom i smjernicama koje je Udruženje Vive žene definiralo sa Upravom policije, utječu na prevenciju nasilja u obitelji.

“Ovdje ima 1600 ovih primjeraka koje će svaki policijski službenik sa sobom nositi. Imat će mogućnost da na licu mjesta podsjeti sebe, a i počinitelju da pokaže da je to sve propisano zakonom. Bit će dostupni i blokovi u kojima će moći da vode evidenciju o svemu što se dešava na terenu”, objašnjava Jasna Zečević, predsjednica UG Vive žene Tuzla.

“Policijski službenici su ti koji prvi izlaze na lice mjesta. Želimo ukazati na značaj postupanja policijskih službenika prilikom prijave krivičnog djela nasilja u porodici. Pored represivnog dijela, Uprava policije uvijek izražava spremnost da se uključi i u sve preventivne vidove", ističe Amra Kapidžić, portparolka Uprave policije MUP-a TK.

Najavljena je i akcija pod nazivom “Od vrata do vrata”, u okviru koje će policijski službenici sa studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Tuzle obilaziti domaćinstva na području grada i razgovarati sa građanima.

“Takođe imaju jednu brošuru gdje će informirati građane o problemu nasilja, naravno zaštitnim mjerama, ali isto tako će se raditi i anketi da bi se moglo pratiti stanje, da li su ljudi informirani, da li znaju građani svoje obaveze, zakonsku regulativu”, naglašava Zečević.

Jer, kada je u krivično zakonodavstvo uvedeno krivično djelo nasilje u obitelji, jasno je rečeno da to više nije privatni nego društveni problem, poručili su akteri projekta „Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“

federalna.ba/Mirela Čanović

viva žene nasilje MUP TK prijava saradnja