Mediji: Veliki NATO manevri na Balkanu
(Izvor: Arhiva)

Mediji: Veliki NATO manevri na Balkanu

Američke i savezničke snage su u pokretu na širom prostoru Balkana, što je sastavni dio vježbe "Branilac 23", u čijem izvođenju učestvuje više od 24.000 vojnika iz 20 NATO armija. Kako navodi portal Balkanska bezbjednosna mreža, čitava američka brigada biće prebačena iz kontinentalnog dijela SAD i zajedno sa kontigentima članica NATO i partnera učestvovaće u povezanom nizu vježbi koje će kulminirati u delti Dunava.

"To je sastavni dio šire evropske aktivnosti okvirnog naziva 'Branilac 23' uz učešće više od 7.000 vojnika iz SAD i 17.000 ljudi iz preko 20 armija NATO i partnera", dodaje se. Jedna od tri velike vježbe u okviru vježbe "Branilac 23" je i "Trenutni odgovor 23", koja se od 22. maja do 2. juna održava na prostoru bivše Jugoslavije, Albanije, Grčke i Bugarske. U toj fazi manevara američke snage vježbaće sa saveznicima na njihovim poligonima.

"Cilj je da se potencijalnom protivniku prikaže odlučnost SAD i saveznika da odgovore na izazov koji predstavlja agresija protivnika u blizini južnog krila NATO. Jasno je da se to odnosi na Rusiju i da vježba predstavlja prikaz sile i potvrdu odlučnosti SAD da štiti crnomorski pravac i Balkan", piše portal. Za potrebe te vježbe formiraće se tri namenska privremena sastava ekvivalenta brigade, jedan u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori, drugi na prostoru Albanije, Sjeverne Makedonija i Kosova i treći sastav u Bugarskoj.

"Branilac 23 najveća je aktivnost vojske SAD i NATO saveznika i partnera u Evropi ove godine... Rat na istoku je motiv da se pošalje poruka Moskvi o odlučnosti NATO i zato su važni termini postali ojačanje odbrane isturenog krila saveza i na crnomorskom pravcu na jugu i baltičkom pravcu na sjeveru", piše u tekstu. Osim vježbe "Branilac 23" i "Trenutni odgovor 23", biće održane i vežbe "Brzi odgovor 23" i "Čuvar sablje 23".

Prva predstavlja okupljanje snaga za brzo reagovanje na prostoru Nordijskih zemalja, Baltičkog mora i Sredozemnog bazena, dok je "Čuvar sablje" završni segment aktivnosti na "Braniocu 23" u kojem će se sve snage sa Balkana usmjeriti prema Rumuniji i Dunavu. "Predviđena su veliki pokreti snaga koje će izvesti nasilni prelazak Dunava, zatim bojeva gađanja protivvazdušne odbrane i artiljerije pod američkom koordinacijom i angažovanje borbene avijacije u vatrenoj podršci. Kada se sve završi jedan složen zadatak biće povratak svih snaga kući posebno onih koje idu preko okeana u baze u SAD", dodaje se u tekstu.

federalna.ba/Beta

Branilac 23 NATO vježbe Balkan