Ljudska prava, 27.10.2022.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  utvrdila je Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom utvrđuju se definicije osoba sa invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, okvir i jedinstven pristup materijalne podrške lica sa invaliditetom. Također, utvrđuju se osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava osoba sa invaliditetom na području FBiH.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Ljudska prava
Ljudska prava
0 23.02.2023 14:20
Ljudska prava
0 15.02.2023 15:28
Ljudska prava
0 11.02.2023 15:24
Filippo Grandi UNHCR Ljudska prava djeca
0 27.01.2023 15:29
Ljudska prava Human Rights Watch
0 12.01.2023 13:10