Kultura, umjetnost, 09.03.2023.

Donosimo uvid u recentna kulturna zbivanja.

Tema emisije reforma obrazovanja

- Profesor Namir Ibrahimović, direktor Osnovne škole „ Safvet-beg Bašagić“

Sarajevo, stručnjak koji se već 15 godina intenzivno bavi obrazovnom praksom, pionir obrazovne

reforme na području Kantona Sarajevo prognozira da do škole „novog doba“, škole koja bi u

obrazovnom odgojnom procesu bila uskladjena sa savremenim potrebama učenika , djece „novog doba“

treba proći jos dosta puta. Ali je reforma nužna i neibježna.

( Dunja Jelovac )

Kultura, umjetnost
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 22.09.2023 18:19
Kultura, umjetnost
0 16.06.2023 11:50
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 08.06.2023 23:44
Kultura, umjetnost
0 11.05.2023 16:58
Kultura, umjetnost Federalni radio
0 04.05.2023 16:36
Kultura, umjetnost
0 27.04.2023 22:19