Konačna cijena gasa biće saopćena nakon Odluke Vlade FBiH
(Izvor: Ilustracija)

Konačna cijena gasa biće saopćena nakon Odluke Vlade FBiH

Ruski Gazprom poslao je novu cijenu plina Energoinvestu. Trenutačna cijena vrijedila je do 30. septembra, a o novoj cijeni iz Energoinvesta kažu da još ne mogu obavijestiti javnost. Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti.
 
"Saglasno uobičajenoj poslovnoj praksi da se cijene prirodnog plina za potrošače u FBiH usklađuju tromjesečno, a na bazi promjena cijena koje ispostavlja isporučilac gasa Gazprom Export, Energoinvest kao snabdjevač Federacije BiH prirodnim plinom je dobio novu cijenu prirodnog gasa.
 
Ruski dobavljač Gazprom Export je izvršio korekciju cijene prirodnog plina pozivajući se na promjene u kretanju naftnih derivata u posljednjih devet mjeseci, ali i značajno povećanje vrijednosti Američkog Dolara (USD) u odnosu na vrijednost Eura tj. Konvertibilne marke. 
 
Energoinvest se obratio Vladi FBiH za Saglasnost za novu cijenu. Obzirom na prethodni dogovor dvije Vlade, Vlade FBiH i Vlade KS koji je podrazumjevao subvencioniranje razlike cijene u punom ili djelomičnom iznosu, Energoinvest u ovom trenutku ne može saopćtiti konačnu cijenu gasa prema potrošačima do donošenja Odluke Vlade FBiH.
 
Također, želimo naglasiti da je za FBiH snabdjevanje plinom uredno u dogovorenim količinama i dinamikom koja nam je potvrđena od strane Gazprom Exporta.
 
federalna.ba
Energoinvest Gazprom cijene plina