Razgovarala Ermina Jalimam

Kandidatski status ne znači ništa u smislu pristupa dodatnim fondovima EU

„Stepen ozbiljnosti svih političkih aktera koji se vrlo srčano deklarišu za proces evropskih integracija cijeniće se po tome  koliko podržava usvajanje Programa integriranja i radi na tom cilju“,  izjavila je za Radio Federacije BiH profesorica Lejla Ramić-Mesihović, šefica  Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog BURCH Univerziteta. Profesorica Ramić Mesihović ističe:

„Ono što je dobro sa našom integracijom u Evropskoj Uniji da je to proces koji ima makar deklarativan konsenzus svih bitnih faktora na političkoj  sceni. Sad će se gledati upravo na te faktore da razrade ovaj cijeli proces nakon što smo stekli status kandidature putem Programa integrisanja na mjerljiv i konkretan način kako bi se znalo ko, šta, dokad i kako radi ! Kod nas, i to je jako bitno da znamo, sve vrijeme je sve moguće, i dobro i loše. Ono što su nam donosioci  odluka uglavnom priređivali su loši potezi za proces proširenja, odnosno proces integracija u EU prevashodno motivisan njihovim dnevno- političkim potrebama i potrebom da se stiče etno-centrični politički kapital u biračkom tijelu koje je ionako sve sluđenije, sve ojađenije i čija djeca sve više bježe u zemlje Evropske Unije.

Proces evropskih integracija nije kompatibilan sa političkim tenzijama i blokadama.“

Dalje naglašava profesorica Lejla Ramić-Mesihović:

 „Zasigurno će dobar kvalitetan proces formiranja koalicija na svim nivoima vlasti u BIH biti posmatran kao jedan od ključnih faktora i garanata da će proces evrounijskih integracija u BiH sada početi da teče bez politikantskih intervencija blokada .Isto tako će da se gleda i suštinska, posvećenost EU integracionom procesu i posvećenost jednoj ideji i viziji BIH na putu ka Evropskoj Uniji...To odražava suštinu koja mora da se desi.“

 „Mi već sad funkcionišemo u okviru IPE za period 2021-2027. Mi  nismo dobri ni da povučemo sredstva na koja imamo pravo zadnjih 15-tak godina. 2003, 2004,2005,2006. mi smo imali visok stepen iskoristivosti raspoloživih sredstava. A sada sve češće imamo probleme da angažujemo ta sredstva, iskoristimo i adekvatno  opravdamo zbog stalne svađe i nadmudrivanja  oko ustavne nadležnosti. Često ne možemo da dogovorimo  strateška opredjeljenja  za 5 do 7 godina koji bi nam omogućili  da se razumijemo s EU za šta bi mi strateški iskoristili sredstva koja povlačimo. To je nešto što nije prihvatljivo“ – dodaje Ramić-Mesihović .

„Tako se ne mogu povlačiti  javna sredstva iz Brisela. Ukoliko ne vratimo kapacitet da se dogovaramo oko tih stvari a to je stvar političkog  konsenzusa, mi i dalje nećemo moći da koristimo ni sredstva koja su nam na raspolaganju, a kamoli da koristimo dodatna“, zaključila je profesorica Ramić-Mesihović.

Lejla Ramić-Mesihović
Željana Zovko Lejla Ramić-Mesihović Igor Davidović Haris Plakalo Plenum
0 22.01.2024 22:14
Lejla Ramić-Mesihović
0 08.11.2023 10:06
Plenum Lejla Ramić-Mesihović Zlatko Vujović Šeki Radončić
0 20.03.2023 21:58
Šeki Radončić Zlatko Vujović Lejla Ramić-Mesihović
0 20.03.2023 21:43
Federalni radio Lejla Ramić-Mesihović
0 18.12.2021 16:04