Kadrovska rješenja Vlade FBiH

Kadrovska rješenja Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim se Vinko Božić postavlja na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu na razdoblje od četiri godine.

Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg zamjenika direktora KPZ poluotvorenog tipa u Sarajevu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim se za zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije, na razdoblje od četiri godine, imenuje Tomislav Leko. Prethodno je doneseno Rješenje kojim se dosadašnji zamjenik direktora ove agencije razrješava dužnosti zbog isteka mandata.

Data je i prethodna suglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje Željka Batinovića, Dženana Skelića, Nedima Šečića i Fehima Velića za članovove Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Prije toga data je prethodna suglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, radi okončanja natječajne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama gospodarskih društava danas su opunomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Union banka d.d Sarajevo), Esma Jahić (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Zineta Mujaković (Una d.o.o. Bihać) i  Kenan Osmanagić (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar), zaključeno je u priopćenju.

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH
Vlada FBiH Vojin Mijatović policijski službenici
0 18.07.2024 12:27
Dan žalosti Vlada FBiH genocid Srebrenica
0 05.07.2024 16:48
Vlada FBiH poljoprivreda poljoprivrednici
0 30.06.2024 21:16