Istraživanje o psihofizičkom zdravlju učenika, nastavnika i roditelja u KS nakon covid pandemije

Istraživanje o psihofizičkom zdravlju učenika, nastavnika i roditelja u KS nakon covid pandemije

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavilo je Izvještaj o provedenom istraživanju o psihofizičkom zdravlju djece/učenika, prosvjetnih radnika i roditelja nakon pandemije izazvane oboljenjem COVID-19, sa preporukama.

Izvještaj treba da posluži u izradi mjera i programa usmjerenih na zaštitu psihofizičkog zdravlja djece/mladih i prosvjetnih radnika, a bit će koristan i profesionalcima iz sektora obrazovanja, zdravstva, posebno profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja, ali i drugim zainteresiranim.

U osvrtu na povod izrade ovog akta, resorna ministrica Naida Hota-Muminović istakla je da je mandat ministrice za odgoj i obrazovanje preuzela u izrazito teškom i izazovnom periodu u kojem se našao cijeli svijet, u doba pandemije izazvane koronavirusom.

 - Donošenje odluka je zahtijevalo dosta konsultacija i sastanaka sa profesionalcima iz oblasti obrazovnog, zdravstvenog, sigurnosnog i socijalnog sektora, jer sam znala da u kriznom vremenu mogu biti ugrožena dječja prava i da moramo donositi mjere u cilju zaštite, prije svega, psihofizičkog zdravlja djece i mladih. Duboko sam uvjerena da pandemijski izmijenjeni uvjeti života, globalna svjetska zbivanja, ekonomska situacija u društvu, povećan broj disfunkcionalnih porodica u velikoj mjeri koreliraju sa mentalnim zdravljem u zajednici - rekla je Hota-Muminović.

Uz podršku stručne zajednice, kako je dodala, odlučila je da prvi put Ministarstvo za odgoj i obrazovanje odluke donosi na osnovu rezultata istraživanja, da čuju glas djece/učenika i prosvjetnih radnika, da provjere koje strategije suočavanja sa stresom koriste naši učenici, o čemu brinu,  jer je dužnost da im se osigura adekvatna stručna podrška.

- Stoga sam donijela odluku da se prvi put u okviru Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS provede istraživanje o psihofizičkom zdravlju djece/učenika i prosvjetnih radnika u maju/junu 2021. godine, na uzorku od 11.041 ispitanika, te su na temelju rezultata provedenog istraživanja odgojno-obrazovne ustanove dobile preporuke za rad sa djecom/učenicima u cilju unapređenja njihovog psihofizičkog zdravlja, dobrobiti - navela je ministrica.

Kako bi se na sistematičan način pratilo psihofizičko zdravlje djece/učenika, prosvjetnih radnika, ali i roditelja/staratelja, po riječima ministrice, istraživanje je realizirano i u maju/junu 2022. godine, na uzorku od 14.111 ispitanika.

 - Radna grupa je na temelju rezultata istraživanja izradila preporuke koje su usmjerene za zaštitu i unapređenje psihofizičkog zdravlja, prije svega djece/učenika, ali i prosvjetnih radnika, bez čije podrške nije moguće osigurati kvalitetnu podršku za učenike. Vjerujem da je Ministrastvo za odgoj i obrazovanje na ovaj način nametnulo standard u oblasti zaštite i praćenja psihofizičkog zdravlja djece/učenika i nastavnika, te da će se ovakva istraživanja nastaviti u budućnosti, jer se samo i isključivo na rezultatima istraživanja i temeljem statističkih podataka, mogu i trebaju donositi kvalitetne odluke od posebnog značaja za ostvarenja najboljeg interesa djeteta - naglasila je Hota-Muminović.

S obzirom da je za osiguranje adekvatne podrške učenicima i prosvjetnim radnicima potrebno obezbijediti stručni kadar, te popuniti stručne službe škola, istakla je da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini prvi put kapacitiralo stručne službe škola, na način da svaka odgojno-obrazovna ustanova ima stalno zaposlenog psihologa, pedagoga, a određeni broj škola i socijalnog radnika, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS. 

Izvještaj je dostupan na linku https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Smjernice_2022/index-h5.html#page=1

federalna.ba/Fena

Kanton Sarajevo Izvještaj o provedenom istraživanju o psihofizičkom zdravlju djece/učenika, prosvjetnih radnika i roditelja
zagađenje aerozagađenje zagađenost zraka Kanton Sarajevo
0 27.11.2022 14:30
interventne mjere čist zrak Kanton Sarajevo
0 22.11.2022 12:07