Istraživanje Centra za sigurnosne studije BiH: Sistem je zakazao u pandemiji

Posljedice globalne krize su očite, iako je koronavirus iza nas, bar tako kažu istraživanja Centra za sigurnosne studije BiH. Naša država nije bila spremna za izazove i suočavanje sa pandemijom Covid-19. Ograničenja koja su uvedena nisu bila po Nacionalnom planu pripravnosti i kontrole gripe, koji je 2009. godine napravljen, a za koji, navodno, zdravstveni sistem nije znao ni da postoji. Primjenom drugih rješenja i odluka kršena su ljudska prava i slobode, navedeno je u istraživanju. Također, najveći teret pandemije podnio je zdravstveni sektor koji nije bio spreman za ovaj vid izazova, a statistike svih parametara su poražavajuće.

Sabahudin Harčević, istraživač Centra za sigurnosne studije BiH, navodi kako broj umrlih u BiH od pandemije Covid-19 bio 16.265: “To BiH čini 4. zemljom na svijetu. To je jedan podatak koji nas je zabrinuo i to je, ustvari, najbolji pokazatelj kako je BiH, zapravo, odgovorila na pandemiju”.

“Vidjeli smo u BiH da se na državnom, entitetskim, kantonalnim nivoima donosile neke odluke koje nisu bile kompatibilne, tako da su građani ostajali u nekoj fazi da ne znaju šta će raditi, koji nivo vlasti da poslušaju. Također, vidimo u procesima javnih nabavka u ovakvim vandrednim situacijama da države nisu imale spremne sisteme i to je značilo da idu u jednu zonu netransparentnosti”, istakao je Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije BiH.

federalna.ba

Centar za sigurnosne studije BiH Sabahudin Harčević Denis Hadžović pandemija koronavirus covid-19
Centar za sigurnosne studije BiH Kosovo
0 02.04.2024 20:15
Nijemac vakcina koronavirus
0 06.03.2024 11:00
Esmina Avdibegović antidepresivi anksiolitici lijekovi koronavirus pandemija
0 15.01.2024 23:44
WHO covid-19 povećan broj oboljelih
0 05.01.2024 13:56