Imenovani vršioci dužnosti generalnog direktora i izvršnih direktora JP EP BiH

Imenovani vršioci dužnosti generalnog direktora i izvršnih direktora JP EP BiH

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH BiH d.d. - Sarajevo je na konstituirajućoj sjednici održanoj 23.08.2023. godine, za  predsjednika Nadzornog odbora imenovao Ženju Ljubuškića.   

Na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Federacije BiH, Nadzorni odbor  donio je odluke o razrješenju generalnog direktora i izvršnih direktora - članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Nadzorni odbor je za vršioce dužnosti generalnog direktora i izvršnih direktora, na period do okončanja konkursne procedure imenovao Sanela Buljubašića za v.d. generalnog direktora, Fahrudina Tanovića za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju, Ediseja Sjerotanovića za v.d. izvršnog direktora za distribuciju, Nevada Ikanovića za v.d. izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, Sanelu Jurišić za v.d. izvršne direktorice za ekonomske poslove, Amru Ohranović  za v.d.  izvršne direktorice za pravne poslove i ljudske resurse i Haruna Gadžu za v.d. izvršnog direktora za kapitalne investicije.

Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti generalnog direktora i izvršnih direktora – članova Uprave JP Elektroprivreda BiH,  Nadzorni odbor  je donio na osnovu prethodno dobivene saglasnosti Vlade FBiH, saopćeno je iz EP BiH.

federalna.ba

Elektroprivreda BiH
Elektroprivreda BiH poskupljenje struje poskupljenje električne energije
0 01.12.2023 19:51
Elektroprivreda BiH poskupljenje struje
0 30.11.2023 20:17
Elektroprivreda BiH Udruženje poslodavaca Federacije BiH
0 11.11.2023 11:41
Elektroprivreda BiH EPBiH Zakon o električnoj energiji FBiH Zakon o električnoj energiji
0 03.11.2023 17:16