Huskić: Moguća su poboljšanja na nivou efikasnosti i standardizacije rada javnog sektora unutar BiH
(Izvor: Fena/Vehid Begunić)

Huskić: Moguća su poboljšanja na nivou efikasnosti i standardizacije rada javnog sektora unutar BiH

Centri civilnih inicijativa (CCI), uz podršku Vlade Švedske, organizirali su danas u Zenici panel diskusiju o temi "Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou".

Kako je istakla PR CCI-a Ana Lučić, zenička panel diskusija organizirana je u okviru projekta koji traje već tri godine, a čiji je cilj ukazati na značaj revizorskih preporuka koje Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja revidiranim institucijama te potrebi ozbiljnijeg pristupa njihovoj implementaciji. Te su preporuke, kako je rečeno, itekako značajne za razvoj javnog sektora.

- Naročito u kontekstu efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti u pogledu utroška javnih sredstava. Naime, revizori detektuju sve slabosti i propuste u radu javnih institucija te, ne samo da daju nalaz, već daju i prateću preporuku koja, ukoliko se realizuje, može značajno da unaprijedi rad javnih institucija na način da se novci svih građana, odnosno javna sredstva, troše efikasnije, a što za građane znači jeftiniju, kvalitetniju uslugu te, na kraju, bolji kvalitet života - podvukla je Lučić.

Dosadašnje iskustvo, dodaje, pokazuje da realizacija revizorskih preporuka nije na zavidnom nivou te da ključnu ulogu ima javni nadzor, u vidu parlamenata.

- Lokalni nivo je bio izuzet od ove prakse, odnosno ne postoji obaveza opštinskih i gradskih vijeća da razmatraju revizorske izvještaje te smo prošle godine inicirali prema 19 lokalnih samouprava koje su bile predmet revizije te godine, da uključe lokalne parlamente u praćenje revizorskih izvještaja i svih 19 lokalnih uprava prihvatile su ovu inicijativu - navela je ona.

Osam ih je intenzivno pratilo realizaciju revizorskih preporuka te su ove godine ponovili inicijativu prema 14 lokalnih uprava, koje su revidirane ove godine.

Ustvrdila je da je zabilježen značajan pomak, a Opština Tešanj je kao pozitivan primjer realizovala "sve preporuke".

- To je, zaista, za pohvalu. Ako jedna opština može da realizuje sve preporuke to treba da bude standard kojem treba da teže sve lokalne uprave - poručila je Lučić.

Načelnik Opštine Tešanj Suad Huskić, koji je bio jedan od panelista današnjeg skupa u Zenici, podvukao je kako je "javni sektor u obavezi da bude pod stalnim monitoringom građana i civilnog društva, drugih institucija - policije, tužilaštva, sudova pa, između ostalog, i Ureda za reviziju".

- Smatram da je vrlo važno da ta svjesnost o postojanju takvog pristupa bude prisutna na svim nivoima i svim institucijama u javnom sektoru. Opština Tešanj je, u protekle tri godine, prošla proces revizije kod Ureda za reviziju i izdvojili su nas kao uspješnu praksu i način provođenja revizije i mjera monitoringa nad realizacijom preporuka koje smo dobili. Posvećeni smo da budemo zakonit, transparentan i efikasan sistem u trošenju javnih sredstava prema odlukama tijela koja donose takve odluke - istakao je Huskić.

Napomenuo je da je iz revizija vidljivo da javni sektor, u određenim slučajevima, troši mnogo više novca nego je to racionalno u odnosu na slične prakse i standarde u BiH.

Rukovodilac sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom Ureda za reviziju institucija u FBiH Mia Buljubašić istakla je da, kako bi taj ured u svom radu postigao željene ciljeve te efekte koje revizija javnog sektora treba da postigne, od “iznimne je važnosti da i zakonodavni organi razmatraju izvještaj o finansijskoj reviziji” te osiguraju praćenje implementacije preporuka.

- Ured za reviziju FBiH sam to ne može da postigne, s obzirom na to da je u nadležnosti Ureda više od  2.000 subjekata. Zbog toga Ured smatra organizacije civilnog društva, pogotovo CCI, kao važan strateški partner u postizanju efekata našeg rada. Kroz ovaj projekat, jačaju se efekti, postiže se bolje razumijevanje rezultata rada Ureda za reviziju FBiH i podiže se svijest građana, bolje razumjevanje o revizijama i podstiče se i razmatranje izvještaja od zakonodavnih organa i organa odlučivanja na nižim nivoima vlasti - pojasila je.

Ona je mišljenja da se na taj način zaokružuje ciklus revizije, postižu se efekti i to je epilog koji pomaže Uredu za reviziju FBiH da poveća efekte i osigura veću transparentnost, odgovornost i veću efikasnost javne uprave u FBiH.

Implementacija preporuka, dodaje, nije na zadovoljavajućem nivou te se kreće oko 20 posto, dok je cilj Ureda za reviziju FBiH da bude “iznad 50 posto”, a što je evropski prosjek. Panelisti na današnjem skupu, među ostalim, bili su i glavni federalni revizor Dževad Nekić te gradonačelnik Lukavca Edin Delalić.

federalna.ba/Fena

federalna.ba/Fena

CCI Zenica Suad Huskić
Zenica Fuad Kasumović Gradsko vijeće Zenica Gradsko vijeće
0 08.02.2023 20:15
požar Zenica
0 31.01.2023 08:13
Amra Mehmedić EBRD Zenica Federalni radio
0 20.01.2023 16:53