Gudeljević: Ostvaren temeljni cilj projekta o obrazovanju

Gudeljević: Ostvaren temeljni cilj projekta o obrazovanju

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević danas je u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu sudjelovala na zatvaranju projekta „Osmislimo obrazovanje ponovo! Kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon COVID-19 krize, s fokusom na najugroženije“, koji su realizovali UNICEF, UNESCO i Međunarodna organizacija za rad ILO, uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH, saopćeno je iz tog ministarstva.

Projekat je implementiran u entitetu Republika Srpska, Zapadno-hercegovačkom kantonu i Unsko-sanskom kantonu.

- Vidljivo je da se u Bosni i Hercegovini susrećemo sa velikim izazovima, naročito kada su u pitanju ishodi učenja, koji su i dalje niži nego u zemljama Europske unije, kvaliteta obrazovanja koju trebamo unaprijediti, kao i uvjete u kojima se odvija nastavni proces. Ovi izazovi su posebice bili izraženi u vrijeme kada je pandemija bila na vrhuncu, kao i u mnogim drugim zemljama širom svijeta. Obrazovni sustavi u Bosni i Hercegovini morali su brzo reagirati i praktično preko noći preći iz izravnog i tradicionalnog u alternativne oblike nastave i učenja - izjavila je ministrica Gudeljević i naglasila da je ostvaren temeljni cilj projekta, a to je „uspješan odgovor na izazove prouzročene COVID-19 pandemijom i gubicima u procesu obrazovanja, kroz rodno-osjetljivi pristup, te ohrabrenje učenika i roditelja da ne odustaju od pohađanja nastave“.

Projekt se fokusirao na rodno osjetljive pristupe baveći se gubicima u učenju i sprečavanjem napuštanja školovanja, posebno ugroženih skupina.

Također, putem projekta učenicima su osigurane i higijenske potrepštine za „povratak u školu“.

Nabavljena je oprema za informaciono-komunikacione tehnologije, pružena potpora za učenike s poteškoćama u razvoju, te medijske/obrazovne sadržaje za djecu predškolskog uzrasta.

Projektom je obuhvaćena i obuka nastavnika koja se odnosila na kombinirano učenje sa upotrebom tehnologija za asistiranje djeci kojoj je to neophodno, digitalnom učenju i medijskoj i informacionoj pismenosti.

Tokom projekta, 4.250 nastavnika je završilo obuku, 17.000 školske djece je dobilo potporu za informacijsko komuniciranje,  6.000 djece i odraslih je dobilo preventivne higijenske i informativne materijale o COVID-19,  20 državnih službenika u sektoru obrazovanja je obučeno za aktivno korištenje odgovarajućih sustava za efikasnije upravljanje obrazovanjem,  60 nastavnika tehničkog i stručnog obrazovanja je obučeno za izradu multimedijalnih materijala za obuku i primjenu e-učenja.

Ministrica Gudeljević je zahvalila UN agencijama na potpori u ovom projektu te izrazila nadu da će se u narednom periodu naći mogućnosti kako bi se ovakva vrsta projekta i aktivnosti, na zadovoljstvo svih, implementirala i u drugim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

federalna.ba/Fena

Ankica Gudeljević Sarajevo BiH Osmislimo obrazovanje ponovo! djeca obrazovanje