FZZZ finansira programe zapošljavanja i samozapošljavanja

Najmanje 8 hiljada nezaposlenih osoba u Federaciji BiH krajem mjeseca će dobiti priliku za ostvarenje radnog odnosa. Federalni zavod za zapošljavanje raspisuje program zapošljavanja i samozapošljavanja u ukupnom iznosu od 50,7 miliona maraka. Prvim programom, strateški je planirano zaposliti 6 hiljada osoba, dok je Start-up programom samozapošljavanja predviđeno osigurati radna mjesta za 2 hiljade osoba.

Korisnici Programa finansiranja zapošljavanja će biti poslodavci registrovani u Federaciji BiH koji redovno uplaćuju doprinose i koji nisu kažnjeni zbog rada na crno. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje su na evidenciji nezaposlenih najmanje jedan dan prije objave javnog poziva.

“Vrijednost ovog programa je 37 miliona i 700 hiljada maraka, s time da je vrijednost poziva 28 miliona i 700 - 9 miliona će biti naknadno raspisano. Riječ je o mjeri ‘tražim poslodavca’ koji mi tradicionalno raspisujemo nakon ovog poziva”, kazao je Haris Huskić, šef Odjeljenja u sektoru za zapošljavanje FZZZ-a.

Iznosi pojedinačnih poticajnih sredstava za Start-up programe sufinansiranja samozapošljavanja, iskazani grafički, znatno su povećani u odnosu na 2022. godinu. Samo za sufinansiranja socijalno osjetljivih i teško zapošljivih kategorija stanovništva iznos je povećan za 10%.

“Program sufinansiranja samozapošljavanja Start-up 2023 - vrijednost ovog programa je 13 miliona maraka i to je ujedno i vrijednost samog poziva”, dodao je Huskić.

Novčana sredstva obezbijeđena su za zapošljavanje osoba minimalno jedan mjesec, a najduže godinu dana. Prijave se vrše online, a mogu ih vršiti isključivo registrovani korisnici na zvaničnoj stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje.

federalna.ba

FZZZ zapošljavanje samozapošljavanje