EU: Milioni za projekte, ali i evropski tužioci

EU: Milioni za projekte, ali i evropski tužioci

Poruka Evropske unije je precizna: 580 miliona eura dodatnih sredstava stavljeno je na raspolaganje Investicionom fondu za Zapadni Balkan, od čega su 145 miliona eura grantovi.

U BiH će biti podržani izgradnja južnog dijela koridora 5c i deminiranje korita rijeke Save na sjeveru BiH.

U pripremi je i projekt podrške instaliranju postrojenja za obnovljive izvore energije.

Uslov za povlačenje novca će biti reformisani sistem javnih nabavki, jačanje vladavine prava i, što je najzanimljivije, prihvatanje nadležnosti evropskih tužilaca da nadziru način trošenja novca iz ovog sporazuma.

federalna.ba

EU