Dvije džamije u Visokom

Tabačka džamija u Visokom izgrađena je u 17. vijeku i to kao vakuf visočkih kožara-tabaka. Smještena je na lijevoj obali rijeke Fojnice i to malo prije njenog ušća u rijeku Bosnu. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju.

Stara džamija u Goduši nalazi se u mjestu Goduša, u općini Visoko, Bosna i Hercegovina. Zajedno sa haremom proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Džamija u Goduši izgrađena 1565/66. godine. Rađena je od kamena, na uzvišenom prostoru iznad stare Goduše. Nad ulazom džamije nalazio se natpis. 

Prema određenim predanjima smatra se da je ovim prostorom u doba Osmanlija prolazio tzv. Sarajevski put, kojim se transportovala roba. U neposrednoj blizini nalazio se i turski han, a džamija je dugo vremena služila kao mjesto molitve putnika i okolnog stanovništva. 

federalna.ba

Dokumentarni četvrtak Dvije džamije u Visokom
Zona isključenja Dokumentarni četvrtak
0 30.11.2023 22:23
Dokumentarni četvrtak Suad i Senad Suad Alić Senad Alić
0 02.11.2023 21:41
Čizma Mustafa Čizmić Arijana Saračević-Helać Dokumentarni četvrtak
0 21.09.2023 22:03
Brano Brano Likić Dokumentarni četvrtak Nedžad Begović
0 07.09.2023 21:35
Dokumentarni četvrtak Istina za Vedrana
0 04.05.2023 21:49
Vedran Puljić Dokumentarni četvrtak
0 01.05.2023 10:39