Dug svih koncesionara u TK-u za sada iznosi nešto više od devet miliona maraka

Rad koncesionara koje je obuhvatio nadzor i praćenje izvršenja koncecesionih ugovora, našao se danas na dnevnom redu Vlade Tuzlanskog kantona. Komisija je u proteklom periodu provjerila rad ukupno 68 koncesionara, koji kažu da zajedničkim snagama rade na izvršenju izmirenja dugova. Ukupan dug svih koncesionara za sada iznosi nešto više od devet miliona maraka. Najveći dužnik je Rudnik Kreka. Osim ove tačke dnevnog reda, sa sjednice Vlade je upućena i lijepa informacija o Centru za autizam. 

federalna.ba

Vlada TK