Donesena odluka o visini dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji u TK
(Izvor: Ilustracija)

Donesena odluka o visini dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji u TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici donijela Odluku o visini dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji. Prema toj odluci, dodatna novčana pomoć zaposlenoj majci porodilji iznosi razliku između 996,00 KM i iznosa naknade plaće utvrđene prema rješenju centra za socijalni rad.

Pravo na dodatnu novčanu pomoć pripada za dijete rođeno nakon 01.04.2022. godine i ostvarivat će se dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Također, utvrđeno je i da će dodatna novčana pomoć za nezaposlene majke porodilje iznositi 697,35 KM mjesečno, kao razlika između iznosa novčane pomoći za nezaposlene porodilje ostvarene prema odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH 298,65 KM i prosječne plaće u Federaciji iz prethodne godine 996,00 KM.

Pravo na ovaj oblik dodatne novčane pomoći će se ostvarivati dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Vlada je danas odobrila 100.000 KM JU Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u svrhu sufinansiranja izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na lokaciji kasarna i aerodrom "Dubrave“, te ovlastila Direkciju da u svrhu realizacije Sporazuma o sufinansiranju izgradnje Muzeja preduzme potrebne radnje.

U okviru realizacije Programa rasporeda sredstava s potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je odobrila 171.000,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite na ime "Ulaganja u tuđa stalna sredstva za potrebe struktura civilne zaštite TK“.

S obzirom na skori istek mandata trenutnim članovima, na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Policijski odbor na mandat od dvije godine, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje TK.

federalna.ba/Fena

Vlada TK novčana pomoć porodilje